ข่าวงานวิจัย มก.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔Acrobat
  - นิสิต มก. สร้างระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรค เพิ่มความสะดวกในการรักษาโรคทางเท้าในบุคคลที่มีเท้าผิดปกติ คว้ารางวัลที่ 2 การประกวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 66
   
ข่าวงานวิจัย มก.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓Acrobat
  - เครื่องตรวจความผิดปกตินม ยู.เอช.ที. แบบไม่ทำลาย นวัตกรรมใหม่ของอาจารย์ มก. คว้ารางวัลงานประดิษฐ์คิดค้นจาก วช.
  - นักวิจัย มก. พัฒนาสูตรการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดี
  - ทีมสัตวแพทย์ มก. ประสบความสำเร็จวิจัยการผสมเทียมละมั่งพันธุ์พม่า ได้ลูกละมั่งจากการผสมเทียม !!! ตัวแรกของประเทศไทย และเป็นตัวที่ 2 ของโลก
  - นักวิจัย มก. แนะ ปลูกพืชสมุนไพร “เร่วหอม” สรรพคุณมากมาย ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง
  - นวัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติ “หลังคาใบตาลป้องกันลูกเห็บ”
  - ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวด “นวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2553”
  - นิสิต มก. คิดสูตร “ซุปก้อนหอมหัวใหญ่” คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศ
  - นักวิจัยไทย..ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของยุง เพื่อทำลายเชื้อมาลาเรีย ไข้เลือดออก และชิคุณกุนยา
 
ข่าวงานวิจัย มก.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ Acrobat
  - วิศวฯ มก. พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า 15 ล้านบาท
  - เครื่องคำนวณอายุครรภ์ คำนวณวันคลอดอัตโนมัติ ความแม่นยำเกือบ 100%
  - นักวิจัย มก. และญี่ปุ่น คิดค้นเครื่องคัดมังคุดด้วยระบบสายพาน เครื่องแรกของโลก
  - นักวิจัย มก. ประสบความสำเร็จ ออกแบบกังหันพลังน้ำต้นแบบ ผลิตกระแสไฟฟ้าตามแนวพระราชดำริ
  - Mona Rice อาหารเสริมสำหรับไก่ไข่ คอเลสเตอรอลต่ำ ผลงานนักวิจัย มก. คว้ารางวัลชมเชย นวัตกรรมข้าวไทย’52
  - KU GREEN ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  - นักวิจัย มก. สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค “ขนมขบเคี้ยวต้นแบบเพื่อคนรักสุขภาพ”
  - ทีมนักวิจัย มก. สร้างกังหันพลังน้ำต้นแบบ เพื่อผลิตไฟฟ้าที่ประตูคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - การวิจัยและพัฒนา “แผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่องานปศุสัตว์” ช่วยเพิ่มการแปรรูปยางดิบและรักษาสุขอนามัยในฟาร์มโคนม
  - นักวิจัยคณะเกษตร พัฒนาฝ้ายสีธรรมชาติด้วยการควบคุมแมลงศัตรูพืชให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี
  - นักวิจัย มก. เผยสารพิษในอาหารเป็นสาเหตุของการเกิดโรค
  - นักวิจัย มก. ร่วมทีม สวทช. ค้นพบยีนความหอมในข้าว
  - “ตู้จำหน่ายอินเตอร์เน็ตอัจฉริยะ” คว้ารางวัลเหรียญทองนานาชาติ
  - นิสิต มก. พัฒนาอาหารเสริม “มังคุดอัดเม็ด” สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
  - งานวิจัยใช้ได้จริง “เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง” ฝีมือนักวิจัย ม. เกษตรฯ
  - มก.ชูงานวิจัยเพื่อสังคม “สื่อสะพานรุ้ง” สื่อหลากผัสสะ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายวัยเด็ก
  - นักวิจัย ม.เกษตร ประสบความสำเร็จ ในการรีดเก็บน้ำเชื้อเต่าทะเล เพื่อทำน้ำเชื้อแช่เย็น และทำน้ำเชื้อแช่แข็งสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลก
  - มก. จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางใหม่ 3 ศูนย์
   
 
ปี ๒๕๕๑
  - “เครื่องดูดและย่อยใบไม้ขนาดเล็กสุดไฮเทค” ดักแยกฝุ่นดีเยี่ยม ช่วยลดแรงงานคน ผลงานนิสิต มก. Acrobat
  - “ กระทงกรอบนนทรี ” จากแป้งข้าวกล้องงอก ผลงานนักวิจัย มก. คว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2551 Acrobat
  - มก. พบโรคอุบัติใหม่ในไก่ “อินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติส (ไอบีเอช)” ทำให้ไก่ตายในเวลาไม่เกิน 12 ชม. แต่ไม่ติดต่อสู่คน Acrobat
  - ผลงานวิจัยนิสิต มก. ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ในการประชุม The 13th AAAP Animal Science Congress Acrobat
  - นักวิจัย มก. เผยสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ“ขนมผักกาดผักพื้นบ้าน” Acrobat
  - นิสิตเก่า มก. รับรางวัลนักวิจัยวิทยาศาสตร์ดีเด่น Acrobat
  - มก. “สร้างแบบจำลองฝึกการนำเรือเสมือนจริง” Acrobat
  - นักวิจัย มก. คิดสูตร “แยมมะละกอกลิ่นมะนาวน้ำตาลต่ำ” เพื่อคนรักสุขภาพ Acrobat
  - “ยานสำรวจใต้น้ำขนาดเล็ก” ...ฝีมือคนไทย Acrobat
  - อาจารย์ มก. ศึกษาพัฒนาชุดตรวจหากรุ๊ปเลือดแมวได้ผล 100 % Acrobat
  - มก. ระดมนักวิจัยหาแนวทางใช้ที่ดินรับน้ำนองเพื่อบรรเทาอุทกภัย สนองโครงการในพระราชดำริ “แก้มลิงพื้นที่บางบาล (1)” Acrobat
  - อีกหนึ่งนวัตกรรมการก่อสร้างอาคารรูปแบบใหม่โดยใช้ “คอนกรีตมวลเบาผสมเมล็ดแมงลัก” Acrobat
  - วิศวฯ ศรีราชา มก. สร้างเครื่องบินน้ำ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินAcrobat
  - นิสิต มก. แนะการล้างผักและผลไม้ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Acrobat
  - ผลงานของอาจารย์ มก. ได้รางวัล INVENTOR AWARDAcrobat
  - นักวิจัย มก.ใช้แบคทีเรียแลคติกบำบัดน้ำเสียโรงนมขั้นตอนแรกโดยใช้ระบบ ASBR…Acrobat
  - นักวิจัย นักวิจัย มก. พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้าAcrobat
  - นักวิจัย มก. ฉีดเชื้อราและสารอินทรีย์ กระตุ้นไม้กฤษณาให้เกิดสารหอมAcrobat
  - มก. มอบรางวัลนวัตกรรมแก่อาจารย์และนิสิตAcrobat
  - อาจารย์ มก. ศึกษาโรคแท้งติดต่อในสุนัข ชี้ว่าสามารถติดต่อสู่คนได้Acrobat
  - มก. แนะเคล็ดลับการดูแลมะขามหวานให้ได้ปริมาณมาก คุณภาพดี Acrobat
  - สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 พันธุ์ใหม่ ของ มก. ผลโต รสชาติหวาน ต้านทานโรค Acrobat
  - นิสิตเกษตร ป.ตรี วิจัยพบ “หัวปลี” ช่วยป้องกันแผลในกระเพาะอาหารAcrobat
  - ขยายพันธุ์เมล็ดพืชโดยการใช้รังสีเหนี่ยวนำAcrobat
  - “ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมรูปแบบใหม่” ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 Acrobat
  - มก. ประกาศผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 Acrobat
   
 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐
  - ขอเชิญนักวิจัยและนักวิชาการเสนอบทความ/ผลงาน แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า Acrobat
  - นักวิจัย มก. เผย ..ใส่เสื้อเหลือง ช่วยประหยัดไฟฟ้า ลดภาวะโลกร้อนAcrobat
  - “สารชีวภาพ PAK21 และ PAK5 เพื่อยับยั้งเชื้อปนเปื้อนในผักสลัด” สุดยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ Acrobat
  - รู้จัก “เพชรปากช่อง” และ “เนื้อทอง” กันสักนิด น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ใหม่ของ มก. ลูกใหญ่ เนื้อมาก เมล็ดน้อย Acrobat
  - นิสิต มก. คิด “ขนมเบื้องนนทรี” รสเห็ดผักโขมครีมใบเตย และรสผลไม้รวมAcrobat
  - “KURU- San” ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป ผลงานนักวิจัย มก. ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2550 Acrobat
  - “TopupSbuy เติมเงินมือถือออนไลน์ 24 ชั่วโมง”ต่อยอดงานวิจัยเครื่องเติมเงินมือถือออนไลน์ Acrobat
  - “ม.เกษตร พัฒนาขนมจีนอบแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป”…โกอินเตอร์ Acrobat
  - มก. วิจัยพบซี่โครงและกระดูกสันหลังจระเข้ มีคอลลาเจนและแคลเซียมชนิดดูดซึมได้เร็ว Acrobat
  - นิสิต ป.โท มก. วิจัยพบเรียนแบบกลุ่มมีผลต่อการพัฒนาการเรียน Acrobat
  - นิสิตพยาบาลสมทบ มก.สร้างต้นแบบ เครื่องกำจัดยุงลายยุคเศรษฐกิจพอเพียงAcrobat
  - นักวิจัย ม.เกษตร พบนกน้ำและนกชายเลนใกล้สูญพันธุ์ควรเร่งอนุรักษ์ Acrobat
  - นักวิจัย มก. ศึกษาคุณค่าอาหารพื้นบ้านมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระสูง ลดโรคอัลไซเมอร์ มะเร็ง Acrobat
  - นักวิจัย มก.ปลูกไม้โตเร็ว…ทำเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า Acrobat
  - นักวิจัย มก. ประดิษฐ์เครื่องผ่าทุเรียนดิบระบบไฮดรอลิค ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตทุเรียนแปรรูปได้ 50 % Acrobat
  - มก.วิจัยการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสักAcrobat
  - นักวิจัย มก. พบ “ไบรโอซัว” สายพันธุ์ใหม่ในลุ่มน้ำบางปะกงAcrobat
  - นักวิจัย มก. พบสารต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านของไทย กินเป็นประจำช่วยชะลอความแก่Acrobat
  - นักวิจัยม. เกษตรผลิตกระดาษเย็นไล่ยุงจากชานอ้อย …เพิ่มมูลค่า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม Acrobat
  - ม.เกษตร คิดค้นเตาอบไม้แบบประหยัด ทำเองได้ ใช้เงินทุนต่ำ อบได้สารพัด
  - วิศวฯ มก.เจ๋ง สร้าง “ต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด” ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Acrobat
  - จับตามอง!!! มะเดื่อฝรั่งผลไม้เพื่อสุขภาพ นักวิจัยมก.ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ทดลองปลูก ขยายพันธุ์ เพื่อการค้า Acrobat
  - ม.เกษตร ตั้งหน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งแรกของไทย เพื่อพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร Acrobat
  - นักวิจัย มก. สร้าง “ห้องสมุดเสมือนสารสมุนไพร” แห่งแรกของไทย Acrobat
  - นักวิจัย มก. พัฒนาสตรอเบอรีลูกผสม สายพันธุ์แรกในไทย “พระราชทาน 60” Acrobat
  - “เครื่องบินน้ำ” ลำแรกของไทย ฝีมืออาจารย์วิศวฯ มก. Acrobat
  - นักวิจัย มก. ใช้แป้งผลิตเป็นพลาสติกเทียม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร Acrobat
  - นักวิจัย ม. เกษตร เปลี่ยนวิกฤต จังหวัดนครปฐม ให้เป็นโอกาสใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร Acrobat
  - “BlockMan” ซอฟต์แวร์ป้องกันการโทรออกต่างประเทศ”Acrobat
  - นักวิจัย มก. สร้างระบบจัดการฟาร์มสัตว์ปีก ป้องกันไข้หวัดนกแบบบูรณาการและยั่งยืน ระบบแรกของโลก Acrobat
  - วิศวฯ มก. คิดค้นต้นแบบ ระบบสแกนลายนิ้วมือป้องกันการโจรกรรมรถในที่จอดรถ Acrobat
  - นักวิจัย มก. นำเทคโนโลยีสื่อสาร GPRS ช่วยเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม Acrobat
  - นักวิจัย ม.เกษตรพบไส้เดือนแอฟริกา ไส้เดือนยักษ์ที่เลี้ยงได้ ตัวใหญ่ โตเร็ว ลูกดก เหมาะเป็นอาหารสัตว์ และกำจัดขยะ Acrobat
  - นักวิจัย ม.เกษตรฯ นำเศษอาหารมาผลิตไบโอก๊าซAcrobat
  - นักวิจัย มก. ใช้เคมีคอมพิวเตอร์ออกแบบโครงสร้าง สารยับยั้งเชื้อ HIV - 1 Acrobat
  - สกัด ”ติ้ว” พืชผักสมุนไพรทำสารกันหืน ได้ผลดี ราคาถูก ลดต้นทุนการนำเข้า Acrobat
  - นิสิตมก. เจ๋งคิดป้องกันโรคเรืองแสงในกุ้งสำเร็จคว้ารองชนะเลิศรางวัล “นวัตกรรมแห่งประเทศAcrobat
  - อาจารย์คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ จัดฟันสุนัขสำเร็จแห่งแรกในไทย Acrobat
  - มก. เปิดโครงการวิจัย 3D Body Scanner ใช้เทคโนโลยีสามมิติวัดสัดส่วนมาตรฐานของคนไทย Acrobat
  - ม.เกษตร พัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “ห้วยบง 60” ให้ผลผลิตหัวสด ปริมาณแป้งสูง Acrobat
  - นักวิจัย ม.เกษตรฯ ออกแบบเครื่องกดตัดแยกชิ้นงานยาง ฝีมือคนไทยราคาถูกปลอดภัย Acrobat
  - ม.เกษตร วิจัยและพัฒนาสมุนไพร ต่อต้านมะเร็ง เอดส์ เบาหวาน โรคเริม เชื้อไขหวัดนกและทดแทนสารปฏิชีวนะในไก่ Acrobat
  - ULEM : อุปกรณ์กระจายของเหลวฝอยพ่นสารชีวภาพ ช่วยเกษตรกรในพื้นที่แล้งน้ำ Acrobat
  - “สุวรรณ 4452” ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ มก. วิจัยพบต้านทานโรคผลผลิตสูง Acrobat
  - มก. ศึกษาต่อมพิษงูเห่าไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริมงานวิจัยให้เข้มแข็งAcrobat
  - เมธีวิจัยอาวุโสย้ำ !!! นักวิจัยไทยต้องกล้าเสี่ยงทำวิจัยAcrobat
  - วิศวฯ มก. คิดระบบสแกนลายม่านตาแบบไทยพัฒนาต่อยอดจาก “กล้องถ่ายอัดวีดิทัศน์” Acrobat
  - นักวิจัย มก. เจ๋งสังเคราะห์สารยับยั้งมะเร็งช่องปาก เต้านมและมดลูก “แนพโทควิโนนเอสเทอร์” สารต้นแบบจากต้นทองพันชั่ง Acrobat
  - อาจารย์ ม.เกษตร พบ“ไม้กระถิน”ทำเยื่อกระดาษผลผลิตเยื่อสูงและฟอกขาวง่ายAcrobat
  - นักวิจัย ม. เกษตร นำมันสำปะหลัง ผลิตเอทานอลต้นทุนต่ำ ใช้เชื้อเเพลิงผลิตน้อยAcrobat
  - อาจารย์มก. คิดค้น “ตารางเก้าช่อง” เสริมทักษะสมองเด็ก-นักกีฬาด้วยภูมิปัญญาไทย Acrobat
  - นักวิจัย ม. เกษตร ถอดรหัสดีเอ็นเอขมิ้นชันหาสารเคอร์คูมิน ป้องกันโรคมะเร็ง Acrobat
  - มก. ศึกษาตัวอ่อนหอยมุกน้ำจืด มุ่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
  - นักวิจัย ม.เกษตร ค้นพบวิธีการใหม่ครั้งแรกในโลก ใช้“แมลงแกลบ” กำจัดขยะอินทรีย์ ได้ผลเร็ว ประสิทธิภาพสูง
  - นักวิจัย มก. คิดค้นสมุนไพรกำจัดปลวกได้สำเร็จ
  - นักวิชาการ ม.เกษตร คิดแบบจำลองคาดคะเนปริมาณน้ำฝน ป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง
  - นพ. เกษม วัฒนชัย แนะ 6 ยุทธศาสตร์ยกเครื่องงานวิจัย
  - เมธีส่งเสริมนวัตกรรม บทบาทของผู้รู้เพื่อขยายผลงานวิจัยสู่ธุรกิจฐานความรู้
  - นักวิจัย ม.เกษตร ใช้ระบบไหลลอยฟ้า พัฒนาและขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ให้ชาวไทยภูเขา
  - นักวิจัย มก. คิดค้น “ฉลากแหนม”
  - มก.เปิดตัวเว็บไซต์ฐานงานวิจัยทางการเกษตร
  - “ผลงานการศึกษาการควบคุมคุณภาพงานคอนกรีตผสมเถ้าลอย”
  - 46 ผลงานวิจัยใหม่สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  - นักวิจัย มก. ชี้ผลวิจัยกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาคตะวันออกของไทย
  - นักปรับพันธุ์ถั่วรับเมธีวิจัยอาวุโส
- นักวิจัย สาขาพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ ศึกษาวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปลาดุก
  - ม.เกษตรพัฒนาเครื่องย่อยยางส่ง โรงงานรีไซเคิล
  - นักวิจัย มก. ถอดรหัสพันธุกรรมปลาบึกได้สำเร็จ
  - นิสิต ป.โท วิจัย นำเนื้อเยื่อต่อมน้ำลายเห็บ ทำลายเห็บโค
  - นักวิจัย ม.เกษตร ประดิษฐ์ เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน
  - นักวิจัย มก. พบ "ไบรโอซัว" พันธุ์ใหม่ ตัวบ่งชี้ วัดคุณภาพน้ำ
   
[Back]