นักวิจัย ม.เกษตร ค้นพบวิธีการใหม่ครั้งแรกในโลก
ใช้“แมลงแกลบ” กำจัดขยะอินทรีย์ได้ผลเร็ว ประสิทธิภาพสูง

     “ขยะท่วมเมือง – ขยะล้นประเทศ “ คำกล่าวที่ฟังดูน่ากลัวนี้ อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ หากขยะที่เกิดขึ้นในบ้านเรือนถ้าไม่เก็บทิ้งสัก 2-3 เดือน …ก็เกลื่อน…ก็เหม็นหึ่งไปทั้งบ้าน ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อปี 2546 คนไทยทั่วประเทศสร้างขยะรวมกันถึง 39,240 ตันต่อวัน แยกได้เป็นขยะอินทรีย์ประมาณ 47% ขยะรีไซเคิล 40% ขยะอันตราย 3% และขยะทั่วไป 10% ซึ่งในจำนวนเกือบ 4 หมื่นตันต่อวันเฉพาะ “คนกรุงเทพฯ” ก็ก่อให้เกิดขยะถึงประมาณ 9,340 ตันต่อวัน หรือเกือบ 1 ใน 4 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ (คัดลอกจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 3 มิถุนายน 2548)
     ล่าสุดนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นพบ “แมลงแกลบ” สามารถกำจัดและใช้ประโยชน์ของขยะอินทรีย์ระดับโลกซึ่งเป็นวิธีการใหม ่ในการกำจัดขยะที่ได้ผลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย จันทร์สว่าง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบวิธีการใหม่ระดับโลกในการกำจัดและใช้ประโยชน์ของขยะอินทรีย์ หลังจากที่ได้มีการศึกษา และวิจัยวิธีการกำจัดและใช้ประโยชน์ของอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้จุลินทรีย์ต้องการอากาศ (การทำปุ๋ยหมัก) การใช้จุลินทรีย์ไม่ต้องการอากาศ (ระบบไบโอแก๊ส) จุลินทรีย์ อีเอ็ม จุลินทรีย์น้ำสกัดชีวภาพ รวมถึงการใช้ไส้เดือน (vermiculture) ล่าสุดได้นำแมลงแกลบมาทดลองศึกษา ผลปรากฎว่า แมลงแกลบสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การค้นพบนี้นับว่าเป็นครั้งแรกในโลกและสามารถทำงานได้เร็วที่สุดในบรรดาวิธีการอื่นที่เคยมีการค้นพบกันมา โดยได้ทำการศึกษาทดลองเลี้ยงแมลงแกลบมาเป็นเวลา 2 ปี และประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแมลงแกลบ ทั้งในตู้พลาสติก (คอนโด) และในกระบะปูนซีเมนท์ โดยใช้เศษอาหารและเศษผักเป็นอาหารเลี้ยง

      แมลงแกลบ เป็นแมลงในตระกูลแมลงสาป ซึ่งในตระกูลของแมลงสาปในโลก มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดประมาณ 4,000 ชนิด ในจำนวนนั้นประมาณ 25 ถึง 30 ชนิด (หรือน้อยกว่า 1 %) ซึ่งมักจะรู้จักกันในด้านเป็นศัตรูทำลายพืชและเป็นพาหะนำโรค ที่เหลือของสมาชิกแมลงในตระกูลนี้ไม่มีอันตรายต่อพืช และบางชนิดสามารถนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ แมลงแกลบ และแมลงสาปชนิดอื่น ๆ เช่น แมลงสาปมาดากัสกา (Madagascan Hissing Cockroach) และ (Death ’ s Head Cockroach ) แมลงแกลบมีขนาดยาวประมาณ 3/4 นิ้ว มีสีน้ำตาลจนถึงสีดำ ปีกคู่แรกมีสีอ่อนกว่าสีลำตัว แมลงแกลบกินอาหารทุกชนิดที่เป็นอินทรีย์วัตถุ หรือ สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิต เช่น เศษพืช เศษผัก เศษอาหาร มูลสัตว์ ต่าง ๆ ซึ่งรวมมูลสัตว์เลี้ยง เช่น มูลสุนัข และมูลแมว
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ได้กล่าวว่า ได้ทำการเปรียบเทียบกับการกำจัดขยะอินทรีย์วิธีการอื่น ๆ ที่เคยมีประสบการณ์ในการวิจัยเรื่องอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจและเป็นที่ยอมรับกันว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แมลงแกลบยิ่งทำงานได้เร็วกว่ามาก แมลงแกลบสามารถกินขยะอินทรีย์สดได้ โดยไม่ต้องรอให้จุลทรีย์ทำงานก่อน และสามารถกินขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนไม่สามารถจะทำได้ เช่น เศษอาหารจำพวกไขมัน และเศษเนื้อ ตัวแมลงแกลบเองก็มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกับการใช้ไส้เดือน คือ เป็นเหยื่อตกเบ็ด อาหารปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงนก เลี้ยงกบ เป็นต้น ถ้ามีอาหารให้เป็นประจำ แมลงแกลบจะไม่หนีออกมาจากตู้ หรือ กระบะที่ใช้เลี้ยง แต่ถ้าหลุดออกมามักจะไม่มีชีวิตรอด เพราะแมลงแกลบมีศัตรูในธรรมชาติอยู่มาก เช่น นก ไก่ จิ้งจก จิ้งเหลน คางคก กบ อึ่งอ่าง รวมถึง มดกินเนื้อชนิดต่าง ๆ
     นักวิจัยท่านนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการกำจัดขยะอินทรีย์ แมลงแกลบทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก จนดูแทบจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์ในระยะที่ขยะเป็นปัญหาของทุกแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอง ก็เป็นเพียงผู้คิดค้นการใช้ประโยชน์จากแมลงแกลบในการกำจัดขยะอินทรีย์ แต่ยังมีเรื่องที่ต้องศึกษากันอีกมาก เช่น คุณภาพของมูลแมลงแกลบในแง่ปุ๋ยหมัก การเป็นตัวนำเชื้อโรคและค่าต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังไม่มีการศึกษาเพราะขาดงบประมาณในการวิจัย
      นับเป็นนักวิจัยท่านหนึ่งที่พยายามศึกษา ค้นคว้าและวิจัย โดยการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนำมากำจัดขยะอินทรีย์ ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศ แม้จะมีการรณรงค์ “จำกัดปริมาณขยะ-แยกขยะเพื่อนำไป “รีไซเคิล” ไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจผลงานวิจัยชิ้นโบว์แดงเพื่อ นำไปต่อยอดงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในวงกว้างขึ้น ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ต้องลงทุนสูงมาก แต่ได้ผลที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2942-8995-6

[Back]