เปิดงานประชุมนานาชาติ The International Conference of the Genetics Society of Thailand 2022 (iGST 2022)

16 มิถุนายน 2565

หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้าที่ 4

ก่อนหน้า

ลงนามความร่วมมือ มก.กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ถัดไป

มก.แนะนำนิสิตฝึกใช้ soft power