ความเคลื่อนไหว KU

PR

KU News

นักวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มก.ค้นพบหอยทะเลจิ๋วชนิดใหม่ของโลก "หอยอำแพง"

ฉบับที่ 47 - 7 ตุลาคม 2564
นักวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มก.ค้นพบหอยทะเลจิ๋วชนิดใหม่ของโลก "หอยอำแพง"

นักวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มก.ค้นพบหอยทะเลจิ๋วชนิดใหม่ของโลก "หอยอำแพง"

ฉบับที่ 47 - 7 ตุลาคม 2564

ภารกิจหน่วยงาน

ด้านสื่อออนไลน์

Website kasetsart, Website PRKU, Facebook, Twitter, Instragram, Youtube, KUChannel, PRKUNEWS

บริการดาวน์โหลด

KU CORPORATE IDENTITY