ความเคลื่อนไหว KU

PR

KU News

ค้นพบยีสต์ชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด จากเห็ดป่าในประเทศไทย

ฉบับที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2565
ค้นพบยีสต์ชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด จากเห็ดป่าในประเทศไทย

ค้นพบยีสต์ชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด จากเห็ดป่าในประเทศไทย

ฉบับที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2565

ภารกิจหน่วยงาน

ด้านสื่อออนไลน์

Website kasetsart, Website PRKU, Facebook, Twitter, Instragram, Youtube, KUChannel, PRKUNEWS

บริการดาวน์โหลด

KU CORPORATE IDENTITY