ความเคลื่อนไหว KU

PR

KU News

เปิดตัวแอปพลิเคชัน "เพื่อนจากใจ"

ฉบับที่ 23 - 29 สิงหาคม 2565
เปิดตัวแอปพลิเคชัน "เพื่อนจากใจ"

เปิดตัวแอปพลิเคชัน "เพื่อนจากใจ"

ฉบับที่ 23 - 29 สิงหาคม 2565

ภารกิจหน่วยงาน

ด้านสื่อออนไลน์

Website kasetsart, Website PRKU, Facebook, Twitter, Instragram, Youtube, KUChannel, PRKUNEWS

บริการดาวน์โหลด

KU CORPORATE IDENTITY