ติดต่อ สอบถามเรา

ติดต่อ

ที่อยู่และการติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สอบถาม

เราตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัย