มก.แนะนำนิสิตฝึกใช้ soft power

11 กรกฎาคม 2565

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้าที่ 7

 

ก่อนหน้า

เปิดงานประชุมนานาชาติ The International Conference of the Genetics Society of Thailand 2022 (iGST 2022)

ถัดไป

ร่วมมือพัฒนากัญชา-กัญชง สมุนไพร