ลงนามความร่วมมือ มก.กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

18 พฤษภาคม 2565

หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้าที่ 2

ก่อนหน้า

ทีมวิจัย มก.พบสาหร่ายสีแดงชนิดใหม่

ถัดไป

เปิดงานประชุมนานาชาติ The International Conference of the Genetics Society of Thailand 2022 (iGST 2022)