ภารกิจสุดท้ายสู่แหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่าใต้ผืนทะเล (2)

4 พฤศจิกายน 2564

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้าที่ 7

ก่อนหน้า

ภารกิจสุดท้ายสู่แหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่าใต้ผืนทะเล (1)

ถัดไป

ทรงบรรยายพิเศษแก่นิสิตคณะสัตวแพทย์ มก.