มก.ถวายปริญญากรมสมเด็จพระเทพฯ

17 ตุลาคม 2565

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้าที่ 7

ก่อนหน้า

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก.

ถัดไป

เบี้ยพ่อตา พืชชนิดใหม่ของโลก