พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก.

15 ตุลาคม 2565

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้าที่ 4

ก่อนหน้า

อก.โชว์ผลงานวิจัยเศรษฐกิจหมุน

ถัดไป

มก.ถวายปริญญากรมสมเด็จพระเทพฯ