“บดินทร์ เเพงชัยภูมิ” นิสิต ปี 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง

26 พฤศจิกายน 2564

              PRKU News ขอแสดงความยินดีกับ นายบดินทร์ เเพงชัยภูมิ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ระดับอุดมศึกษา ได้รับโล่เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

              นายบดินทร์ หรือ น้องไกด์ เล่าถึงการประกวดให้ฟังว่า
               “การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกจัดในรูปแบบออนไลน์ครับ โจทย์บอกกว้างๆ ว่าร้องเพลงภาคกลาง เพลงอะไรก็ได้ ต้องเป็นเนื้อร้องของจังหวัดนั้นๆ เพลงกล่อมลูกมีทุกจังหวัดครับ แต่แตกต่างตรงเนื้อเพลงที่ไม่เหมือนกัน ผมเลือกเพลงคล้องช้างของจังหวัดอยุธยา ใช้เวลาซ้อมวันเดียวแล้วก็อัดคลิปส่งไปเลยครับ”

              “เพลงกล่อมลูกง่ายก็จริง การจะทำให้เพราะมีความยากตรงที่ว่า น้ำเสียงต้องมีความนุ่มนวลในการกล่อม เพื่อให้เด็กได้หลับ และเพลงกล่อมลูกทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครร้องแล้ว มีเพียงคนเก่าคนแก่ ผมมาสานต่อบทเพลงกล่อมเด็กของจังหวัดอยุธยา ปัจจุบันก็หายาก เพราะคนที่รู้ก็น้อยมาก กำลังจะหายไป ผมจึงสมัครเข้าประกวดเพื่อสืบสานเพลงกล่อมลูกให้คงอยู่ต่อไป”


                อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                https://pr.ku.ac.th/web/uploads/prku_news/file/20211116/aglmqsvx1567.pdf


 

ก่อนหน้า

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. คว้า 4 รางวัล ต้นแบบบรรจุภัณฑ์