มก.ชวนฟังเสวนาออนไลน์ฝ่าวิกฤติ COVID - 19

4 มิถุนายน 2563

         

อธิการบดีม.เกษตร ชวนฟังเสวนาออนไลน์ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้านวิถีเกษตรใหม่ และระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย


ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิบการบดี ม.เกษตร เปิดเผยว่า เปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเสวนาออนไลน์ เรื่อง ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่ง covid 19 วันที่ 28พ.ค.63 ระหว่างเวลา 13.30-16.00น. และวันที่1 มิ.ย. 63 จัดประชุม KU online dialogue on challenges in higher education coping with covid 19 ซึ่งเป็นการสนทนาหารือร่วมนานาชาติ เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในระหว่าง covid 19 และแนวทาง และรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่จะต้องปรับเปลี่ยนแปลงภายหลัง covid 19

                                            
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

ทั้งสอง dialogues มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษา the best practices รวมทั้งสร้างพลังความเข้มแข็งเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ขอเรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียน เพื่อร่วม แชร์ แนวปฎิบัติและแนวคิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงสร้างความสร้างบทบาทในการเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการศึกษาและวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อย่างต่อเนื่องและ เป็นพลังหนึ่งที่สำคัญในการร่วมเคียงข้างชาวไทยในการสร้างคนและสร้างชาติ

ที่มา 
ม.เกษตร ชวนฟังเสวนาออนไลน์ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 - โพสต์ทูเดย์ ประชาสัมพันธ์ (posttoday.com)

ก่อนหน้า

ระบบ cctv สายพันธุ์ไทย

ถัดไป

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ