แผ่นฟิล์มทองแดงฆ่าเชื้อไวรัส

4 มิถุนายน 2563

ก่อนหน้า

ประธานสภาเกษตรฯแนะเกษตรกรปรับตัวเพื่อรอด

ถัดไป

ระบบ cctv สายพันธุ์ไทย