จากหลอดพลาสติกสู่วัสดุอัพรีไซเคิล

29 พฤศจิกายน 2565

หนังสือพิมพผู้จัดการรายสัปดาห์ หน้าที่ 7

ก่อนหน้า

ยืดอายุหลอดลดขยะ เพิ่มรายได้ชุมชน

ถัดไป

ค้นพบ"ส้มแก้วสมคิด" พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก