พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก.

14 ตุลาคม 2565

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้าที่ 4

ก่อนหน้า

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก.

ถัดไป

อก.โชว์ผลงานวิจัยเศรษฐกิจหมุน