Art auction Benefits Thailand's needy jumbos

24 สิงหาคม 2565

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หน้าที่ 2

ก่อนหน้า

แข่งขันหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัตฺิ

ถัดไป

ชูข้าวหอมสยามสู่ตลาดโลก