รางวัลผลงานนวัตกรรมและตราสัญลักษณ์ "ทะเลเพื่อชีวิต"

5 มกราคม 2565

หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้าที่ 19

ก่อนหน้า

มหัศจรรย์อ่าวมาหยา

ถัดไป

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน KU