ถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 54 (หน้าที่ 2)

3 ตุลาคม 2564

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้าที่ 6

ก่อนหน้า

ถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 54 (หน้าที่ 1)

ถัดไป

ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์