โปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี-นายกสภาฯ

18 กันยายน 2564

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้าที่ 7

ก่อนหน้า

อย่าวัดที่เหรียญ

ถัดไป

เปิดสักการะพระไตรปิฎก