มก.อบรมทักษะคนไทยหวังกู้วิกฤติเศรษฐกิจ

5 มีนาคม 2563

ก่อนหน้า

วิ่งลั่นทุ่งนา

ถัดไป

นิสิตนักศึกษาจาก 9 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ประชันฝีมือกับโจทย์จริงจากธุรกิจ SME