ร่วมใจตรวจคัดกรอง-ฉีดวัคซีน (หน้าที่ 2)

30 สิงหาคม 2564

ไทยรัฐ หน้าที่ 20

หน้าที่แล้ว 

ก่อนหน้า

ร่วมใจตรวจคัดกรอง-ฉีดวัคซีน (หน้าที่ 1)

ถัดไป

ศูนย์ มก.เร่งฉีดแอสตราฯเข็มสอง