นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มก. คว้ารางวัลชนะเลิศที่ 1 และที่ 2 การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศ ปี 2556

14 เมษายน 2560

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ทีมคว้ารางวัลชนะเลิศที่ 1 และที่ 2  จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี 2556 (Food Innovation Contest 2013) ได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  การจัดประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest) ของนิสิตระดับปริญญาตรี ในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia Conference) ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556สำหรับหัวข้อของการประกวดปีนี้ คือ "สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่คุณภาพระดับสากล" ผลปรากฏว่า
รางวัลชนะเลิศที่ 1  "ผลิตภัณฑ์กลมกล่อม" จากทีม The Impression ประกอบด้วยสมาชิกในทีมประกอบด้วย น.ส. อมรกานต์ นิวัฒน์เสถียร, น.ส.วันวิสาข์ เมธีธรรมสาร, น.ส. ฐิตารีย์ อุ่นศรีส่ง, น.ส. ชวิศา สุเมธาอักษร และ น.ส. ชนากานต์ อมรเศรษฐชัย โดยมี รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด และ รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผสมน้ำพริกกะปิห่อไข่ชะอมสำเร็จรูปแช่แข็ง ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ "ผลิตภัณฑ์นักเก็ตผัดไทยแช่แข็งรูปแบบใหม่" จากทีมทีมไทยชิม (Thai-shrimp)  ประกอบด้วยสมาชิกในทีม ได้แก่ น.ส. ปารีสารักวาทิน, น.ส. สุนีย์ เยี่ยมศุภโชค, น.ส. สุธาสินี บุญมาวัตร, น.ส. ปะราลีพวงจิตร และ นายสฤษดิ์ พงศ์สถาพร โดยมีอาจารย์ ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช และรศ.ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับพร้อมโล่และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ถัดไป

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. คว้า 4 รางวัล ต้นแบบบรรจุภัณฑ์