หุ่นยนต์เกษตรพิฆาตโควิด

4 พฤษภาคม 2563

ก่อนหน้า

ทบ.หนุนผลิตหน้ากากกันสารพิษ

ถัดไป

มะพลับภูวัว พันธุ์ใหม่ของโลก