เตาเผาอุณหภูมิสูงไมโครเวฟบ้านเชิงพาณิชย์ดัดแปลง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

26 พฤศจิกายน 2564

            ผลงาน เตาเผาอุณหภูมิสูงไมโครเวฟบ้านเชิงพาณิชย์ดัดแปลง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากการประกวดผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยผู้วิจัย นายพศุตม์ บุญคั้นผล นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            เตาเผาอุณหภูมิสูงไมโครเวฟบ้านเชิงพาณิชย์ดัดแปลง มาจากแนวคิดของผู้วิจัยที่ต้องการส่งเสริมให้ช่างฝีมือและคนทำงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้มีอุปกรณ์เตาเผาโลหะอุณหภูมิสูงในการรังสรรค์ผลงาน จึงนำเตาอบไมโครเวฟบ้านทั่วไปที่ใช้ประกอบอาหารมาประยุกต์ บวกกับความรู้ทางวัสดุศาสตร์มาต่อยอดพัฒนา กล่าวคือ นำวัสดุที่มีสมบัติไดอิเล็กทริกที่ตอบสนองคลื่นไมโครเวฟและแปลงเป็นความร้อนเพื่อสร้างอุณหภูมิภายในเตาเผา วัสดุที่เลือกใช้คือ ซิลิกอนคาร์ไบด์และถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นวัสดุให้ความร้อนที่มีสมบัติดูดกลืนรังสีไมโครเวฟ สามารถให้อุณหภูมิได้มากกว่า 900 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการให้ความร้อนเฉลี่ย 43.59 องศาเซลเซียสต่อนาที และสามารถควบคุมอุณหภูมิในการเผาได้

            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
            
            https://pr.ku.ac.th/web/uploads/prku_news/file/20211116/ablm01245678.pdf
ก่อนหน้า

นิสิต ป. เอก คณะวิศวฯ มก. นำเทคนิค Crystal engineering สร้าง “วัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ สำหรับสถาปัตยกรรมสีเขียว”