พิธีเปิดป้าย "อาคารวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์" (ตึกฟิสิกส์เดิม) คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย "อาคารวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์" (ตึกฟิสิกส์เดิม)เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]