พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 58

 

 

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปีพุทธศักราช 2558 ภายใต้แนวคิด “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงเกษตรไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีคณะกรรมการผู้บริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรและนิสิตเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ หน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]