ม.เกษตร นำเครื่องสีข้าวขนาดจิ๋วสำหรับครัวเรือน
น้ำหนักเพียง 15 กก. โชว์ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 55

         31 สิงหาคม – 8 กันยายน 55

 

 

.......รศ. ดร.ศักดา อินทรวิชัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณะนักวิจัย ได้ทำการพัฒนาเครื่องสีข้าวเล็กครัวเรือน รุ่น มกวศ. 2555 เป้าหมายการออกแบบเพื่อการใช้งานในระดับครัวเรือน ในเขตชนบทและเขตเมือง เป็นเครื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้การแปรสภาพข้าวเปลือกในห้องปฏิบัติการภายในสถานศึกษาทั่วไป

.......เครื่องสีข้าวเล็กครัวเรือนมีลักษณะเด่น คือ ขนาดเครื่องกะทัดรัด ความกว้างขนาด 277 มิลลิเมตร ยาว 340 มิลลิเมตร สูง 585 มิลลิเมตร น้ำหนักเพียง 15 กิโลกรัม เครื่องสีข้าวรุ่นนี้สามารถไปใช้สีข้าวเปลือกและข้าวกล้องในระดับครัวเรือน ซึ่งจุข้าวเปลือกที่จะสีได้ประมาณ 300 กรัม (เติมปริมาณได้ตลอดเวลา) เป็นเครื่องที่สะดวกและตรงกับความต้องการผู้บริโภค เครื่องสีข้าวนี้ ได้ทำการพัฒนาให้เหมาะกับการสีข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น ข้าวพันธุ์สังข์หยด เป็นต้น
 

......เครื่องสีข้าวเล็กครัวเรือน หรืออาจจะเรียกได้ว่า เครื่องสีข้าวจิ๋ว ได้ทำการพัฒนาหลักการทำงานและชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญคือ เริ่มจากการนำข้าวเปลือกหรือข้าวกล้องบรรจุลงในถังป้อนข้าวซึ่งติดตั้งอยู่ส่วนบนของเครื่อง จากนั้นทำการดึงเลื่อนตำแหน่งลิ้นปล่อยข้าวเปลือกให้อยู่ในตำแหน่งเปิด ข้าวเปลือกจะไหลลงสู่ช่องว่างภายในระหว่างเพลาขัดกับชุดห้องขัดด้วยน้ำหนักของตัวข้าวเปลือกเอง ข้าวเปลือกที่ไหลลงมาในตำแหน่งนี้จะถูกลำเลียงด้วยเกลียวลำเลียงที่อยู่ตรงปลายเพลาขัด ทำให้ข้าวเปลือกเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่บริเวณตะแกรงขัด ซึ่งตะแกรงขัดจะถูกติดตั้งอยู่ภายในชุดห้องขัดที่ไม่สามารถหมุนได้ โดยมีตำแหน่งจุดศูนย์กลางของแกนตะแกรงอยู่ร่วมกับจุดศูนย์กลางการหมุนของเพลาขัดข้าวเปลือก ณ ตำแหน่งนี้ข้าวเปลือกจะถูกทำการขัดด้วยความเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของข้าวเปลือก ผ่านชิ้นส่วนตะแกรงขัดและเพลาขัด โดยที่เพลาขัดจะมีครีบขัดให้ข้าวเปลือกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาของการขัดสีข้าวเปลือก เวลาที่เหมาะสมในการขัดข้าวเปลือกจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที โดยที่ส่วนล่างของตะแกรงขัด มีช่องแกลบและรำของข้าวเปลือกที่ถูก ขัดสี ข้าวที่ถูกขัดสีแล้วจะถูกลำเลียงออกมาเป็นข้าวสารทางด้านหน้าของชุดครอบภายนอกเครื่องสีข้าว ส่วนระบบต้นกำลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1/3 แรงม้า ที่มีความเร็วรอบในการทำงาน 1,350 รอบต่อนาที ติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของโครงสร้างเครื่อง ส่งกำลังผ่านสายพานมู่เล่ย์ ไปยังส่วนชุดเพลาขัดเพื่อใช้เป็นกำลังหมุนในการขัดข้าวเปลือกต่อไป

  ......ผู้สนใจสามารถชมเครื่องสีข้าวเล็กครัวเรือน (ขนาดจิ๋ว) ได้ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ โดมหลังหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือติดต่อได้ที่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร โทรศัพท์ 0-2561-3482 email : agrsdi@ku.ac.th
  .....
  ......
     
 

 ( นางจุไร เกิดควน )
.ประชาสัมพันธ์ มก
22 สิงหาคม 2555

     
   
   
   
 
     
 
[Home]
[Back]