มก.เปิดสอนภาษาภาคฤดูร้อน

 

 

.     ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเขมร ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษารัสเซีย  ภาษาพม่า ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส และภาษาไทย อบรมตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 6 สิงหาคม 2559   

  .     ผู้สนใจสามารถขอและยื่นสมัครได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์(อาคามนุษยศาสตร์ 4 ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2559  สอบถามโทรศัพท์ 02 – 579 – 0113 ต่อ 2002 – 24 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.human.ku.ac.th
 
 
 
 
 
 

( นางจุไร  เกิดควน )
.ประชาสัมพันธ์ มก.

     
   
   
   
 
     
 
[Home]
[Back]