ศูนย์ภาษา มก. จัดโครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

.     ผศ.วรัสยาพร กีรติกรณ์ธนายศ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน   รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2559 ณ Suffolk University, Boston สหรัฐอเมริกา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559   

  .     .ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปนัดดา และคุณสุวรรณีย์ สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 100 ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8888 – 9 และ 0 – 2579 – 0113 ต่อ 2022 – 4หรือดูเพิ่มเติมได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th
.     
 
 
 
 
 
 

( นางยุพดี  คล้ายรัศมี )
.ประชาสัมพันธ์ มก.

     
   
   
   
 
     
 
[Home]
[Back]