มก. รับสมัครปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

.    โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 คุณสมบัติจบปริญญาตรีทุกสาขา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559   

  .     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 – 942 – 8761 – 2  หรือ www.cs.sci.ku.ac.th/ms
 
 
 
 
 
 

 ( นางจุไร  เกิดควน )
.ประชาสัมพันธ์ มก.

     
   
   
   
 
     
 
[Home]
[Back]