มก. เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์

 

 

.     โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ
รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2559 เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานโครงการฯ อาคารพิทยาลงกรณ ชั้น 1 ห้อง EC1101 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 – 942 – 8866   

  .     .
.     
 
 
 
 
 
 

 ( นางจุไร  เกิดควน )
.ประชาสัมพันธ์ มก.

     
   
   
   
 
     
 
[Home]
[Back]