สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ วันที่ 26 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2547
ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

1. เครื่องเกี่ยวนวดทานตะวันไฮเทค มก . โชว์ที่งานเกษตรกําแพงแสนปี '47 ( ไทยรัฐ 29 . .)

ผศ . ดร . วิชา หมั่นทำการ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จัดทีมวิจัยอันนำไปสู่การผลิต " เครื่องเกี่ยวนวดทานตะวันขนาดเล็ก " (Sunflower combined Harvester) ออกมาเป็นผลงานล่าสุดที่พัฒนาดัดแปลงมาจากเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง เมื่อปี พ . ศ .2545 โดยใช้เวลา 3 เดือน ในการสร้างเครื่องนี้ ซึ่งเครื่องเกี่ยวนวดทานตะวันขนาดเล็กประกอบด้วยรถยนต์ประกอบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 19 แรงม้า เป็นต้นกำลังขับเคลื่อน มีพานหน้ากว้าง ของการเก็บเกี่ยว 2 เมตร น้ำหนักประมาณ 800 กก . มีความสามารถเก็บเกี่ยวดอกทานตะวันและนวดจนแยกเมล็ดจาก ฝักออกมาได้ในระยะเวลา ชั่วโมงละ 1 ไร่ ใช้แรงงานคนเพียง 2 คนเท่านั้น ในระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคมนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม จัดงาน " เกษตรกำแพงแสนปี '47" จะมีการจัดนิทรรศการด้านการประมง , การปศุสัตว์ และเกษตรกรรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดนก , การประกันคุณภาพศูนย์ผสมเทียมสุกร , การแสดง GMP โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ และจัดกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้ , มีการเชิญนักวิชาการ , นักวิจัย , นักวิทยาศาสตร์จาก หลายๆ ด้านในภาคการเกษตรมาให้ความรู้พร้อมกับตอบคำถามแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ภายในมีการนำเครื่องไม้เครื่องมือจากการพัฒนางานวิจัย หลากหลายชนิดมาโชว์ให้ชมด้วย โทรศัพท์ 0-3435-1896, 0-1935-3710

2. รับนิสิตภาคต้นปี 48 (เอ็กไซด์ไทยโพสต์ 29 พ.ย.)

โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศกรรมศาสตร์ มก. เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในภาคต้น ปีการศึกษา 2548 สาขา Stuctural Engineering (ST) , Construction and Management (CM) และสาขา Geotechnical Engineering (GEO) หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครจะต้อง จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 2.50 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี สอบผ่าน IPCE หรือมีคะแนน TOEFL 500 คะแนน เริ่มเรียนวันที่ 30 พ.ค.48 เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์เต็มวัน รับสมัครวันนี้ถึง 4 พ.ค.48 สนใจ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1333 , 1354 , 0-2579-3171

3. ตลาดนัดอุดมศึกษา (เอ็กไซด์ไทยโพสต์ 30 พ.ย.)

ม. เกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา “ เลือกแนวทาง … วางอนาคต ” วันที่ 8-9 ธันวาคม 2547
เวลา 09.00-18.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และเป็นแนวทางในการเลือกเข้า สถาบันการศึกษาได้ตามความชอบ โดยมีการออกบูธแนะนำหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ในระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนนำเยี่ยมชมคณะต่างๆ ของ มก. การให้คำปรึกษา และกิจกรรมบนเวที สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม. โทร . 0-2942-8181-3

4. งานเกษตรกำแพงแสน (เดลินิวส์ 2 ธ.ค.)

ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2547 ม . เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงาน “ เกษตรกำแพงแสน ” ประจำปี 2547 ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อกเหนือจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการแขนงต่างๆ แล้ว ก็ยังมีการจัดนิทรรศการเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านการเกษตร ทั้งที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อการศึกษาวิจัย ไปจนถึงการดำเนินงานของภาคเอกชนที่ประสบผลสำเร็จ และส่วนที่น่าสนใจก็คือการประกวดม้าพื้นเมืองของไทย ซึ่งจะจัดเป็นริ้วขบวนรูปแบบการแห่ขันหมากด้วยการใช้ม้าพันธุ์พื้นเมืองของไทยอยู่ในขบวนแบบเมื่อครั้งอดีต

5. พัฒนาเครื่องย่อยยางเก่า ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ (ไทยรัฐ 6 ธ.ค.)

ดร . ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) และอาจารย์ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก . กล่าวว่ายางเก่าที่หมดอายุแล้วเวลานี้ถูกทิ้งขว้างเป็นปัญหายากต่อการกำจัดอย่างมาก แนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือการนำยางเก่าเหล่านั้นกลับมารีไซเคิล ทว่าการรีไซเคิลยางเก่านั้นจำเป็นต้องย่อยยางเก่าให้เป็นชิ้นขนาดเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปผสมกับยางใหม่หรือสารเคมีต่างๆ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ยางหล่อดอกรถยนต์ อิฐบล็อกยาง แผ่นปูสนามเด็กเล่น แผ่นกันลื่นในห้องน้ำ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรย่อยยางราคาสูงที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ดังนั้นเพื่อเป็นการทดแทนการสั่งซื้อเครื่องจักรราคาสูง และลดการนำเข้าเครื่องจักรจึงได้คิด " ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องย่อยยาง " ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) ในการสร้างเครื่องต้นแบบ ซึ่งการทำงานของเครื่องย่อยยางต้นแบบมีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการในเรื่องของความเที่ยงตรงในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งจะมีผลกับการประกอบเครื่องจักรและการย่อยชิ้นงาน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหา ได้เตรียมปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วเพื่อให้ได้เศษยางที่เล็กลงยิ่งขึ้นและใช้งานได้จริงในทุกอุตสาหกรรม นับเป็นอีกหนึ่ง ความก้าวหน้าของนักวิชาการไทยในการคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2942-8567-71

6. ตั้งคณะแพทย์ใหม่6มหา"ลัย แก้ขาดแคลนหมอทั่วประเทศ (มติชน 4 ธ.ค.)

นายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่าได้เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยหารือเรื่องการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ใหม่ใน 6 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างตกลงกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) อยู่ในโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า (วพม.) และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ขณะนี้หลักสูตรผ่านการรับรองจากแพทยสภาแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการเรียนการสอนชั้นพรีคลีนิค , มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) หลักสูตรผ่านการพิจารณาของแพทยสภาแล้ว แต่ทางแพทยสภาขอดูแหล่งฝึกปฏิบัติคือโรงพยาบาล ส่วนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) อยู่ระหว่างยกร่างหลักสูตร

ซึ่งคณะแพทย์ที่ตั้งใหม่จะต่างจากคณะแพทย์เดิมคือไม่เน้นลงทุนสูง หรือสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่จะสอนพรีคลีนิคชั้นปี 3-4 และวิชาพื้นฐานทางการแพทย์ ส่วนชั้นคลีนิคจะเรียนในโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่าย โดยแพทย์ที่ผลิตจะตอบสนองความขาดแคลนแพทย์ของประเทศและการกระจายแพทย์ โดยจะเจรจา
กับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 แพทย์ 1 ตำบลของรัฐบาล

7. เอกชน-ม.เกษตรฯ จัดสัมมนาวิชาการปรับพันธุ์พืชยุคใหม่ (แนวหน้า 7 ธ.ค.)

นายทวีศักดิ์ ภู่หลำ นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย เผยว่าระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2547 นี้ สมาคมฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "ก้าวไปข้างหน้ากับการปรับปรุงพันธุ์พืชยุคใหม่" ขึ้น ที่ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช รวมทั้งเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นทางวิชาการ สำหรับหัวข้อสัมมนามีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ พันธุ์พืชยุคใหม่ก้าวไกลกว่าที่คิด , ความก้าวหน้าของการคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย , ผลวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและ การตลาดข้าว ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ ข้าวโพด พืชพลังงาน ไม้ยืนต้น ไม้โตเร็ว ปาล์มน้ำมัน ยางพาราและพืชอาหารสัตว์ พร้อมกันนี้ยังจะมีการมอบรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2547 และมีการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์กับวงการปรับปรุงพันธุ์พืชของไทย

8. มก. จัดประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์การกีฬา : มุมมองที่หลากหลายเพื่อพัฒนากีฬาชาติ" (กรุงเทพธุรกิจ 7 ธ.ค.)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง " วิทยาศาสตร์การกีฬา : มุมมองที่หลากหลายเพื่อพัฒนากีฬาชาติ " ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16-17 ธันวาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยผู้สนใจสามารถรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ติดต่อ อาจารย์อาภัสรา อัครพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม . 10900 โทร .02-579-0594 Fax. 02-942-8675

9. มก. จัดประชุมสัมมนา ในหัวข้อ "ไข้หวัดนก จุดจบปศุสัตว์ไทย" (กรุงเทพธุรกิจ 4 ธ.ค.)

ศูนย์ธุรกิจเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนา ในหัวข้อ " ไข้หวัดนก จุดจบปศุสัตว์ไทย " จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2547 เวลา 13.00-16.00 น . ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( บางเขน ) เรียนผู้สนใจทั่วไปร่วมการประชุมสัมมนา ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ติดต่อสอบถามได้ ณ ศูนย์ธุรกิจเกษตร คณะเกษตร โทร . 0-2942-7145 และ 0-2942-7147

10. มก. ให้นิสิตทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร จบแล้วออกใบรับรองใช้สมัครงานได้ (มติชน 30 พ.ย.)

ม . เกษตรศาสตร์ ได้จัดระบบการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมและเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคนี้ได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเน้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ทั้งจากภายในชั้นเรียน และภายนอกชั้นเรียน รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายของ มก.
โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งนิสิต มก . ทุกคน ทุกวิทยาเขต จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน มก. ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือจำนวน 100 หน่วยชั่วโมง ซึ่งเมื่อนำมาเทียบกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว นิสิตจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 โครงการต่อคนต่อปี อันเป็นเกณฑ์ระดับปานกลาง ในขณะที่เกณฑ์ระดับยอดเยี่ยมอยู่ที่ 5 โครงการต่อปีต่อคน นอกจากนี้เมื่อจบการศึกษานิสิต มก . ทุกคนจะได้รับใบรับรองประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต หรือใบทรานสคริปต์กิจกรรมเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบ นอกเหนือจากใบทรานสคริปต์หลักสูตรการศึกษา ซึ่งสามารถนำไปยื่นให้กับบริษัท ห้างร้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับเข้าทำงานได้ทันที นับว่า มก . เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้
อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเริ่มดำเนินการกับนิสิตที่เข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547 เป็นรุ่นแรก

 
ข่าวทั่วไป
 

1. ห่วง ม.6 สมัครแอดมิชชั่นนำร่องคิดค่าจีพีเอเอง ( ไทยรัฐ 30 พ.ย.)

น.ส. จิรณี ตันติรัตนวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( กกอ.) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ .) จัดให้มีการรับนักศึกษาโดยนำร่องระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ Central University Admissions System (CUAS) ประจำปีการศึกษา 2548 นั้น ขณะนี้ สกอ. ได้แจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนต่างๆรับทราบแนวทาง และรายละเอียดการรับสมัครโครงการนำร่องแอดมิชชั่นแล้ว โดยผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ทาง
สกอ. จัดขึ้นคือ www.cuas.or.th เท่านั้น กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-25 ธันวาคม 2547 ผู้สมัครสามารถ เลือกได้ 4 อันดับ

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้น นักเรียน ม.6 ปัจจุบันจะใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือจีพีเอ 5 ภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือจีพีเอเอ็กซ์ไม่เกิน 3 วิชา
ทั้งนี้ สกอ. มีความเป็นห่วงนักเรียนกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากผู้สมัครจะต้องคำนวณจีพีเอและจีพีเอเอ็กซ์ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรมที่ สกอ . สร้างไว้ใน www.cuas.or.th จากนั้นเมื่อคำนวณเสร็จแล้วให้พิมพ์ใบคำนวณคะแนนเฉลี่ยจีพีเอและจีพีเอเอ็กซ์ และให้อาจารย์ หรือผู้บริหารสถานศึกษาลงชื่อรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน
และให้ผู้สมัครเก็บไว้ เมื่อ สกอ. ประกาศผลสอบในวันที่ 15 ม.ค. 48 ใน www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมนำร่อง ก็ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนำใบคำนวณ คะแนนดังกล่าวที่เก็บไว้ไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายยังสถาบัน อุดมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 22-28 ม.ค. 48 ส่วนผู้ที่จบ ม.6 แล้วไม่มีปัญหา เพราะสถานศึกษาได้ออกใบรับรองผลการเรียนให้แล้ว

2. รัฐบาลเปิดทางต่างชาติร่วมทุนมหา"ลัยรัฐ (มติชน 7 ธ.ค.)

สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ส่งเอกสารถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ เพื่อเตรียมให้ร่วมลงสัตยาบรรณในการส่งเสริมการเปิดตลาดการศึกษาเสรี ภายใต้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก หรือ WTO ในการประชุม ทปอ. ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้
ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งจะมีการก่อตั้งสภาอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งจะประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐ 24 แห่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง และอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้านอีก 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 70 แห่ง

นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) กล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายจะให้มหาวิทยาลัยรัฐร่วมลงสัตยาบรรณในการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาร่วมทุนในสถาบันอุดมศึกษาไทยได้หากเป็นจริงก็ไม่เห็นด้วย ต้องหารือกันในที่ประชุม ทปอ. เพราะการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทยน่าจะทำได้เฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส่วนมหาวิทยาลัยของรัฐไม่น่าจะทำได้เพราะจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงขึ้น เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าจ้างอาจารย์ เป็นต้น ในขณะที่มหาวิทยาลัยรัฐมีหน้าที่ให้บริการสังคม และเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้อาจมีผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น การขอมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยรัฐเพราะหากตกลงร่วมทุนก็ต้องทำสัญญาร่วมทุนซึ่งเป็นการผูกมัดและทำให้มหาวิทยาลัยไม่มีอิสระในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ

3. สอนให้รอบรู้-วิเคราะห์ปัญหาสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยในโลกไร้พรมแดน (คม ชัด ลึก 3 ธ.ค.)

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวเปิดประชุมวิชาการ "ภูมิคุ้มกันบัณฑิตไทยในโลกไร้พรมแดน" ว่าโลกอนาคตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรู้ที่มีอยู่จึงไม่พอก้าวสู่ความสำเร็จ แต่เด็กต้องมีความรอบรู้ รู้จักโลก รู้จักงาน รู้วิธีเรียนรู้ วิเคราะห์ รับฟังความเห็นที่แตกต่าง ซึ่งเราไม่ได้สอนเด็ก และให้เด็กมุ่งมั่นในอุดมการณ์ เพราะโลกยุคใหม่ คอมพิวเตอร์ทำให้ชีวิตว่องไว เด็กคิดว่าทุกอย่างต้องเร็ว จนขาดความอดทน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่าเวลานี้เราปรับตัวช้ากว่าโลก จึงเข้าไปสู่ความเสี่ยงเพราะขาดความพร้อมความเข้าใจซึ่งจะทำลายตัวเราและประเทศ ซึ่งไทยต้องตกเป็นทาสทางความคิดวัฒนธรรมตะวันตก ดังนั้นความรอบรู้ รอบคอบ รู้จักเอาความรู้มาสังเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญ "เราต้องรู้ศักยภาพตัวเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้นำทั้งหมดแล้ว ทรงมีรับสั่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี 2541 โดยมีหลักคือทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล ทำอะไรพอประมาณ ปูพื้นฐานจากทุนที่มี ถึงจะรวยช้าแต่รวยนาน และมีภูมิคุ้มกันทางจริยธรรม ศีลธรรมตลอดเวลา" ดร.สุเมธ กล่าว

4. กกอ. ผ่านร่างมาตรฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา คุมหลักสูตรเปิดใหม่ (คม ชัด ลึก 29 พ.ย.)

ศ.(พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักการได้เน้นการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้เมื่อเปิดใช้หลักสูตรใหม่ต้องติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งระบุถึงบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับหลักสูตร โดยต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร่วมกับคู่มือการบริหารเกณฑ์ เพราะเนื้อหาในเกณฑ์ดังกล่าวจะบอกเพียงหลักการกว้างๆ ส่วนคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียด เช่นเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จะต้องมีอาจารย์ประจำไม่ต่ำกว่า 5 คน วุฒิปริญญาเอก หรือรองศาสตราจารย์ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 5 คน และในการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกต้องประกาศให้สาธารณะได้รับทราบและเปิดกว้างให้เข้าฟังได้ไม่ใช่ปิดประตูสอบระหว่างคณะกรรมการและนักศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้การจัดทำวิทยานิพนธ์เน้นให้ต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจรับรอง

 
สรุปข่าวส่งออกจากประชาสัมพันธ์ มก. กับสื่อแขนงต่างๆ (ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2547)
1.อบรม / สัมมนา
  • คณะวิศวะฯ มก. เปิดอบรม “การบริหารท่าอากาศยานในยุคของการแข่งขัน”
  • มก. เปิดอบรมหลายหลักสูตรน่าสนใจ
2.รับสมัครงาน
  • 9 อัตรา ให้กับกองยานพาหนะฯ , คณะสังคมศาสตร์ รวม 2 ข่าว
3.กิจกรรม
  • ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • SCI – TECH 2004
4. เชิญสื่อทำข่าว
  • ม. เกษตร ร่วมกับ สกอ . จัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เลือกแนวทาง … วางอนาคตที่ มก. พร้อมเปิดบ้านให้นักเรียนชม ฟรี
  • มก. ร่วมกับคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศ แบดมินตันมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 8 The 8 th World University Badminton Championship
5.การศึกษา / วิจัย
  • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จ ฯ ทรงเปิดมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตที่ 4 ของ มก.
  • ม . เกษตร ร่วมกับ สกอ . จัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เลือกแนวทาง … วางอนาคตที่ มก .