ย 

เสวนาพิเศษ "บอกเล่าเรื่องราว มก.จากคุณพ่อระพี"

DSC_4660
16/7/2551 11:20:48

Size (KB)ย  : ย 126 KB
DSC_4662
16/7/2551 11:20:50

Size (KB)ย  : ย 119 KB
DSC_4663
16/7/2551 11:20:52

Size (KB)ย  : ย 96 KB
DSC_4665
16/7/2551 11:20:53

Size (KB)ย  : ย 118 KB
DSC_4666
16/7/2551 11:20:55

Size (KB)ย  : ย 105 KB
DSC_4667
16/7/2551 11:20:57

Size (KB)ย  : ย 115 KB
DSC_4668
16/7/2551 11:20:58

Size (KB)ย  : ย 121 KB
DSC_4669
16/7/2551 11:21:00

Size (KB)ย  : ย 133 KB
DSC_4670
16/7/2551 11:21:01

Size (KB)ย  : ย 132 KB
DSC_4671
16/7/2551 11:21:03

Size (KB)ย  : ย 128 KB
DSC_4672
16/7/2551 11:21:05

Size (KB)ย  : ย 130 KB
DSC_4673
16/7/2551 11:21:06

Size (KB)ย  : ย 125 KB
DSC_4674
16/7/2551 11:21:08

Size (KB)ย  : ย 125 KB
DSC_4675
16/7/2551 11:21:10

Size (KB)ย  : ย 120 KB
DSC_4676
16/7/2551 11:21:11

Size (KB)ย  : ย 129 KB
DSC_4677
16/7/2551 11:21:13

Size (KB)ย  : ย 138 KB
DSC_4678
16/7/2551 11:21:15

Size (KB)ย  : ย 128 KB
DSC_4679
16/7/2551 11:21:16

Size (KB)ย  : ย 129 KB
DSC_4680
16/7/2551 11:21:18

Size (KB)ย  : ย 90 KB
DSC_4682
16/7/2551 11:21:20

Size (KB)ย  : ย 121 KB
DSC_4683
16/7/2551 11:21:21

Size (KB)ย  : ย 113 KB
DSC_4684
16/7/2551 11:21:23

Size (KB)ย  : ย 122 KB
DSC_4685
16/7/2551 11:21:25

Size (KB)ย  : ย 143 KB
DSC_4686
16/7/2551 11:21:26

Size (KB)ย  : ย 134 KB
DSC_4687
16/7/2551 11:21:28

Size (KB)ย  : ย 130 KB
DSC_4688
16/7/2551 11:21:30

Size (KB)ย  : ย 127 KB
DSC_4690
16/7/2551 11:21:31

Size (KB)ย  : ย 105 KB
DSC_4693
16/7/2551 11:21:33

Size (KB)ย  : ย 96 KB
DSC_4695
16/7/2551 11:21:35

Size (KB)ย  : ย 72 KB
DSC_4696
16/7/2551 11:21:36

Size (KB)ย  : ย 103 KB
DSC_4700
16/7/2551 11:21:38

Size (KB)ย  : ย 82 KB
DSC_4702
16/7/2551 11:21:40

Size (KB)ย  : ย 102 KB
DSC_4703
16/7/2551 11:21:41

Size (KB)ย  : ย 99 KB
DSC_4704
16/7/2551 11:21:43

Size (KB)ย  : ย 97 KB
DSC_4705
16/7/2551 11:21:45

Size (KB)ย  : ย 116 KB
DSC_4706
16/7/2551 11:21:46

Size (KB)ย  : ย 131 KB
DSC_4707
16/7/2551 11:21:48

Size (KB)ย  : ย 126 KB
DSC_4708
16/7/2551 11:21:50

Size (KB)ย  : ย 121 KB
DSC_4709
16/7/2551 11:21:51

Size (KB)ย  : ย 91 KB
DSC_4711
16/7/2551 11:21:53

Size (KB)ย  : ย 122 KB
DSC_4712
16/7/2551 11:21:55

Size (KB)ย  : ย 103 KB
DSC_4713
16/7/2551 11:21:56

Size (KB)ย  : ย 120 KB
DSC_4714
16/7/2551 11:21:58

Size (KB)ย  : ย 92 KB
DSC_4715
16/7/2551 11:22:00

Size (KB)ย  : ย 89 KB
DSC_4716
16/7/2551 11:22:01

Size (KB)ย  : ย 104 KB
DSC_4717
16/7/2551 11:22:03

Size (KB)ย  : ย 117 KB
DSC_4718
16/7/2551 11:22:04

Size (KB)ย  : ย 93 KB
DSC_4720
16/7/2551 11:22:06

Size (KB)ย  : ย 61 KB
DSC_4721
16/7/2551 11:22:08

Size (KB)ย  : ย 64 KB
DSC_4724
16/7/2551 11:22:09

Size (KB)ย  : ย 112 KB
DSC_4726
16/7/2551 11:22:13

Size (KB)ย  : ย 110 KB
DSC_4730
16/7/2551 11:22:14

Size (KB)ย  : ย 116 KB
DSC_4733
16/7/2551 11:22:16

Size (KB)ย  : ย 66 KB
DSC_4735
16/7/2551 11:22:18

Size (KB)ย  : ย 77 KB
DSC_4741
16/7/2551 11:22:20

Size (KB)ย  : ย 82 KB
DSC_4742
16/7/2551 11:22:21

Size (KB)ย  : ย 74 KB
DSC_4743
16/7/2551 11:22:23

Size (KB)ย  : ย 58 KB
DSC_4744
16/7/2551 11:22:25

Size (KB)ย  : ย 84 KB
DSC_4745
16/7/2551 11:22:26

Size (KB)ย  : ย 122 KB
DSC_4747
16/7/2551 11:22:28

Size (KB)ย  : ย 87 KB
DSC_4748
16/7/2551 11:22:30

Size (KB)ย  : ย 74 KB
DSC_4749
16/7/2551 11:22:31

Size (KB)ย  : ย 90 KB
DSC_4750
16/7/2551 11:22:33

Size (KB)ย  : ย 103 KB
DSC_4751
16/7/2551 11:22:35

Size (KB)ย  : ย 127 KB
DSC_4752
16/7/2551 11:22:37

Size (KB)ย  : ย 74 KB
DSC_4753
16/7/2551 11:22:38

Size (KB)ย  : ย 91 KB
DSC_4754
16/7/2551 11:22:40

Size (KB)ย  : ย 87 KB
DSC_4757
16/7/2551 11:22:41

Size (KB)ย  : ย 97 KB
DSC_4760
16/7/2551 11:22:43

Size (KB)ย  : ย 89 KB
DSC_4762
16/7/2551 11:22:45

Size (KB)ย  : ย 91 KB
DSC_4763
16/7/2551 11:22:46

Size (KB)ย  : ย 119 KB
DSC_4766
16/7/2551 11:22:48

Size (KB)ย  : ย 117 KB
DSC_4769
16/7/2551 11:22:50

Size (KB)ย  : ย 110 KB
DSC_4770
16/7/2551 11:22:51

Size (KB)ย  : ย 104 KB
DSC_4771
16/7/2551 11:22:53

Size (KB)ย  : ย 108 KB
DSC_4772
16/7/2551 11:22:55

Size (KB)ย  : ย 86 KB
DSC_4773
16/7/2551 11:22:56

Size (KB)ย  : ย 108 KB
DSC_4774
16/7/2551 11:22:58

Size (KB)ย  : ย 105 KB
DSC_4776
16/7/2551 11:23:01

Size (KB)ย  : ย 95 KB
DSC_4777
16/7/2551 11:23:03

Size (KB)ย  : ย 105 KB
DSC_4778
16/7/2551 11:23:04

Size (KB)ย  : ย 110 KB