พิธีเปิดการประชุมสัมมนา The 8 th Thailand-Taiwan Bilateral Conference

DSC_2869
27/6/2557 11:25:51
Size (KB)  :  188 KB
DSC_2870
27/6/2557 11:25:52
Size (KB)  :  270 KB
DSC_2873
27/6/2557 11:25:52
Size (KB)  :  283 KB
DSC_2874
27/6/2557 11:25:52
Size (KB)  :  235 KB
DSC_2882
27/6/2557 11:25:53
Size (KB)  :  264 KB
DSC_2884
27/6/2557 11:25:53
Size (KB)  :  269 KB
DSC_2885
27/6/2557 11:25:53
Size (KB)  :  298 KB
DSC_2886
27/6/2557 11:25:54
Size (KB)  :  295 KB
DSC_2887
27/6/2557 11:25:54
Size (KB)  :  297 KB
DSC_2888
27/6/2557 11:25:54
Size (KB)  :  272 KB
DSC_2891
27/6/2557 11:25:55
Size (KB)  :  164 KB
DSC_2892
27/6/2557 11:25:55
Size (KB)  :  162 KB
DSC_2903
27/6/2557 11:25:55
Size (KB)  :  179 KB
DSC_2906
27/6/2557 11:25:56
Size (KB)  :  184 KB
DSC_2910
27/6/2557 11:25:56
Size (KB)  :  267 KB
DSC_2912
27/6/2557 11:25:56
Size (KB)  :  292 KB
DSC_2913
27/6/2557 11:25:57
Size (KB)  :  271 KB
DSC_2915
27/6/2557 11:25:57
Size (KB)  :  286 KB
DSC_2917
27/6/2557 11:25:57
Size (KB)  :  299 KB
DSC_2920
27/6/2557 11:25:58
Size (KB)  :  275 KB
DSC_2922
27/6/2557 11:25:58
Size (KB)  :  260 KB
DSC_2923
27/6/2557 11:25:58
Size (KB)  :  281 KB
DSC_2925
27/6/2557 11:25:59
Size (KB)  :  239 KB
DSC_2926
27/6/2557 11:25:59
Size (KB)  :  240 KB
DSC_2927
27/6/2557 11:25:59
Size (KB)  :  235 KB
DSC_2932
27/6/2557 11:25:59
Size (KB)  :  259 KB
DSC_2934
27/6/2557 11:26:00
Size (KB)  :  247 KB
DSC_2936
27/6/2557 11:26:00
Size (KB)  :  241 KB
DSC_2937
27/6/2557 11:26:00
Size (KB)  :  237 KB
DSC_2939
27/6/2557 11:26:01
Size (KB)  :  263 KB
DSC_2941
27/6/2557 11:26:01
Size (KB)  :  246 KB
DSC_2944
27/6/2557 11:26:01
Size (KB)  :  285 KB
DSC_2955
27/6/2557 11:26:02
Size (KB)  :  289 KB
DSC_2958
27/6/2557 11:26:02
Size (KB)  :  281 KB
DSC_2959
27/6/2557 11:26:02
Size (KB)  :  275 KB
DSC_2961
27/6/2557 11:26:03
Size (KB)  :  189 KB
DSC_2971
27/6/2557 11:26:03
Size (KB)  :  183 KB
DSC_2975
27/6/2557 11:26:03
Size (KB)  :  179 KB
DSC_2977
27/6/2557 11:26:04
Size (KB)  :  255 KB
DSC_2984
27/6/2557 11:26:04
Size (KB)  :  303 KB
DSC_2985
27/6/2557 11:26:04
Size (KB)  :  290 KB
DSC_2994
27/6/2557 11:26:05
Size (KB)  :  277 KB
DSC_2995
27/6/2557 11:26:05
Size (KB)  :  279 KB
DSC_2996
27/6/2557 11:26:05
Size (KB)  :  275 KB
DSC_2997
27/6/2557 11:26:06
Size (KB)  :  276 KB
DSC_3001
27/6/2557 11:26:06
Size (KB)  :  174 KB
DSC_3003
27/6/2557 11:26:06
Size (KB)  :  290 KB
DSC_3004
27/6/2557 11:26:07
Size (KB)  :  265 KB