พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2555

DSC_6132.JPG
4/3/2556 9:33:33
Size (KB)  :  398 KB
DSC_6133.JPG
4/3/2556 9:33:40
Size (KB)  :  406 KB
DSC_6134.JPG
4/3/2556 9:33:45
Size (KB)  :  398 KB
DSC_6135.JPG
4/3/2556 9:33:52
Size (KB)  :  402 KB
DSC_6136.JPG
4/3/2556 9:33:57
Size (KB)  :  389 KB
DSC_6137.JPG
4/3/2556 9:34:01
Size (KB)  :  395 KB
DSC_6138.JPG
4/3/2556 9:34:06
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6139.JPG
4/3/2556 9:34:11
Size (KB)  :  376 KB
DSC_6140.JPG
4/3/2556 9:34:16
Size (KB)  :  273 KB
DSC_6142.JPG
4/3/2556 9:34:25
Size (KB)  :  296 KB
DSC_6143.JPG
4/3/2556 9:34:29
Size (KB)  :  308 KB
DSC_6144.JPG
4/3/2556 9:34:34
Size (KB)  :  359 KB
DSC_6145.JPG
4/3/2556 9:34:39
Size (KB)  :  323 KB
DSC_6146.JPG
4/3/2556 9:34:43
Size (KB)  :  329 KB
DSC_6147.JPG
4/3/2556 9:34:47
Size (KB)  :  332 KB
DSC_6148.JPG
4/3/2556 9:34:51
Size (KB)  :  330 KB
DSC_6149.JPG
4/3/2556 9:34:57
Size (KB)  :  335 KB
DSC_6150.JPG
4/3/2556 9:35:02
Size (KB)  :  338 KB
DSC_6151.JPG
4/3/2556 9:35:08
Size (KB)  :  326 KB
DSC_6152.JPG
4/3/2556 9:35:12
Size (KB)  :  331 KB
DSC_6153.JPG
4/3/2556 9:35:18
Size (KB)  :  330 KB
DSC_6154.JPG
4/3/2556 9:35:24
Size (KB)  :  329 KB
DSC_6155.JPG
4/3/2556 9:35:29
Size (KB)  :  329 KB
DSC_6156.JPG
4/3/2556 9:35:35
Size (KB)  :  328 KB
DSC_6157.JPG
4/3/2556 9:35:40
Size (KB)  :  310 KB
DSC_6158.JPG
4/3/2556 9:35:44
Size (KB)  :  295 KB
DSC_6159.JPG
4/3/2556 9:35:52
Size (KB)  :  334 KB
DSC_6160.JPG
4/3/2556 9:36:00
Size (KB)  :  327 KB
DSC_6161.JPG
4/3/2556 9:36:07
Size (KB)  :  341 KB
DSC_6162.JPG
4/3/2556 9:36:12
Size (KB)  :  342 KB
DSC_6163.JPG
4/3/2556 9:36:16
Size (KB)  :  332 KB
DSC_6164.JPG
4/3/2556 9:36:20
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6165.JPG
4/3/2556 9:36:26
Size (KB)  :  323 KB
DSC_6166.JPG
4/3/2556 9:36:30
Size (KB)  :  323 KB
DSC_6167.JPG
4/3/2556 9:36:36
Size (KB)  :  330 KB
DSC_6168.JPG
4/3/2556 9:36:41
Size (KB)  :  337 KB
DSC_6169.JPG
4/3/2556 9:36:45
Size (KB)  :  325 KB
DSC_6170.JPG
4/3/2556 9:36:49
Size (KB)  :  328 KB
DSC_6171.JPG
4/3/2556 9:36:54
Size (KB)  :  326 KB
DSC_6172.JPG
4/3/2556 9:36:58
Size (KB)  :  335 KB
DSC_6173.JPG
4/3/2556 9:37:03
Size (KB)  :  311 KB
DSC_6174.JPG
4/3/2556 9:37:08
Size (KB)  :  337 KB
DSC_6175.JPG
4/3/2556 9:37:15
Size (KB)  :  337 KB
DSC_6176.JPG
4/3/2556 9:37:19
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6177.JPG
4/3/2556 9:37:24
Size (KB)  :  327 KB
DSC_6178.JPG
4/3/2556 9:37:30
Size (KB)  :  335 KB
DSC_6179.JPG
4/3/2556 9:37:34
Size (KB)  :  342 KB
DSC_6180.JPG
4/3/2556 9:37:39
Size (KB)  :  335 KB
DSC_6181.JPG
4/3/2556 9:37:45
Size (KB)  :  340 KB
DSC_6182.JPG
4/3/2556 9:37:49
Size (KB)  :  326 KB
DSC_6183.JPG
4/3/2556 9:37:53
Size (KB)  :  332 KB
DSC_6184.JPG
4/3/2556 9:37:58
Size (KB)  :  339 KB
DSC_6185.JPG
4/3/2556 9:38:03
Size (KB)  :  321 KB
DSC_6186.JPG
4/3/2556 9:38:08
Size (KB)  :  331 KB
DSC_6187.JPG
4/3/2556 9:38:13
Size (KB)  :  334 KB
DSC_6188.JPG
4/3/2556 9:38:18
Size (KB)  :  340 KB
DSC_6189.JPG
4/3/2556 9:38:22
Size (KB)  :  332 KB
DSC_6190.JPG
4/3/2556 9:38:28
Size (KB)  :  338 KB
DSC_6191.JPG
4/3/2556 9:38:34
Size (KB)  :  321 KB
DSC_6192.JPG
4/3/2556 9:38:41
Size (KB)  :  316 KB
DSC_6193.JPG
4/3/2556 9:38:46
Size (KB)  :  327 KB
DSC_6194.JPG
4/3/2556 9:38:51
Size (KB)  :  326 KB
DSC_6195.JPG
4/3/2556 9:38:55
Size (KB)  :  313 KB
DSC_6196.JPG
4/3/2556 9:39:01
Size (KB)  :  325 KB
DSC_6197.JPG
4/3/2556 9:39:09
Size (KB)  :  277 KB
DSC_6198.JPG
4/3/2556 9:39:14
Size (KB)  :  326 KB
DSC_6199.JPG
4/3/2556 9:39:18
Size (KB)  :  337 KB
DSC_6200.JPG
4/3/2556 9:39:23
Size (KB)  :  327 KB
DSC_6201.JPG
4/3/2556 9:39:28
Size (KB)  :  332 KB
DSC_6202.JPG
4/3/2556 9:39:33
Size (KB)  :  326 KB
DSC_6203.JPG
4/3/2556 9:39:37
Size (KB)  :  336 KB
DSC_6204.JPG
4/3/2556 9:39:42
Size (KB)  :  323 KB
DSC_6205.JPG
4/3/2556 9:39:48
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6206.JPG
4/3/2556 9:39:57
Size (KB)  :  324 KB
DSC_6207.JPG
4/3/2556 9:40:02
Size (KB)  :  323 KB
DSC_6208.JPG
4/3/2556 9:40:06
Size (KB)  :  334 KB
DSC_6209.JPG
4/3/2556 9:40:12
Size (KB)  :  328 KB
DSC_6210.JPG
4/3/2556 9:40:17
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6211.JPG
4/3/2556 9:40:22
Size (KB)  :  329 KB
DSC_6212.JPG
4/3/2556 9:40:27
Size (KB)  :  337 KB
DSC_6213.JPG
4/3/2556 9:40:32
Size (KB)  :  328 KB
DSC_6214.JPG
4/3/2556 9:40:36
Size (KB)  :  326 KB
DSC_6215.JPG
4/3/2556 9:40:40
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6216.JPG
4/3/2556 9:40:45
Size (KB)  :  310 KB
DSC_6217.JPG
4/3/2556 9:40:50
Size (KB)  :  309 KB
DSC_6218.JPG
4/3/2556 9:40:55
Size (KB)  :  334 KB
DSC_6219.JPG
4/3/2556 9:41:00
Size (KB)  :  310 KB
DSC_6220.JPG
4/3/2556 9:41:07
Size (KB)  :  335 KB
DSC_6221.JPG
4/3/2556 9:41:12
Size (KB)  :  331 KB
DSC_6222.JPG
4/3/2556 9:41:17
Size (KB)  :  336 KB
DSC_6223.JPG
4/3/2556 9:41:21
Size (KB)  :  319 KB
DSC_6224.JPG
4/3/2556 9:41:26
Size (KB)  :  317 KB
DSC_6225.JPG
4/3/2556 9:41:31
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6226.JPG
4/3/2556 9:41:35
Size (KB)  :  334 KB
DSC_6227.JPG
4/3/2556 9:41:40
Size (KB)  :  325 KB
DSC_6228.JPG
4/3/2556 9:41:44
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6229.JPG
4/3/2556 9:41:48
Size (KB)  :  325 KB
DSC_6230.JPG
4/3/2556 9:41:52
Size (KB)  :  330 KB
DSC_6231.JPG
4/3/2556 9:41:56
Size (KB)  :  339 KB
DSC_6232.JPG
4/3/2556 9:42:03
Size (KB)  :  329 KB
DSC_6233.JPG
4/3/2556 9:42:10
Size (KB)  :  302 KB
DSC_6234.JPG
4/3/2556 9:42:15
Size (KB)  :  335 KB
DSC_6235.JPG
4/3/2556 9:42:20
Size (KB)  :  331 KB
DSC_6236.JPG
4/3/2556 9:42:26
Size (KB)  :  342 KB
DSC_6237.JPG
4/3/2556 9:42:33
Size (KB)  :  328 KB
DSC_6238.JPG
4/3/2556 9:42:38
Size (KB)  :  328 KB
DSC_6239.JPG
4/3/2556 9:42:42
Size (KB)  :  322 KB
DSC_6240.JPG
4/3/2556 9:42:47
Size (KB)  :  327 KB
DSC_6241.JPG
4/3/2556 9:42:51
Size (KB)  :  322 KB
DSC_6242.JPG
4/3/2556 9:42:56
Size (KB)  :  337 KB
DSC_6243.JPG
4/3/2556 9:43:00
Size (KB)  :  325 KB
DSC_6244.JPG
4/3/2556 9:43:04
Size (KB)  :  319 KB
DSC_6245.JPG
4/3/2556 9:43:09
Size (KB)  :  317 KB
DSC_6246.JPG
4/3/2556 9:43:14
Size (KB)  :  329 KB
DSC_6247.JPG
4/3/2556 9:43:18
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6248.JPG
4/3/2556 9:43:23
Size (KB)  :  329 KB
DSC_6249.JPG
4/3/2556 9:43:28
Size (KB)  :  308 KB
DSC_6250.JPG
4/3/2556 9:43:33
Size (KB)  :  337 KB
DSC_6251.JPG
4/3/2556 9:43:37
Size (KB)  :  324 KB
DSC_6252.JPG
4/3/2556 9:43:42
Size (KB)  :  308 KB
DSC_6253.JPG
4/3/2556 9:43:46
Size (KB)  :  323 KB
DSC_6254.JPG
4/3/2556 9:43:51
Size (KB)  :  318 KB
DSC_6255.JPG
4/3/2556 9:43:55
Size (KB)  :  317 KB
DSC_6256.JPG
4/3/2556 9:43:59
Size (KB)  :  323 KB
DSC_6257.JPG
4/3/2556 9:44:04
Size (KB)  :  321 KB
DSC_6258.JPG
4/3/2556 9:44:08
Size (KB)  :  345 KB
DSC_6259.JPG
4/3/2556 9:44:13
Size (KB)  :  322 KB
DSC_6260.JPG
4/3/2556 9:44:18
Size (KB)  :  329 KB
DSC_6261.JPG
4/3/2556 9:44:22
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6262.JPG
4/3/2556 9:44:26
Size (KB)  :  333 KB
DSC_6263.JPG
4/3/2556 9:44:31
Size (KB)  :  340 KB
DSC_6264.JPG
4/3/2556 9:44:36
Size (KB)  :  332 KB
DSC_6265.JPG
4/3/2556 9:44:40
Size (KB)  :  334 KB
DSC_6266.JPG
4/3/2556 9:44:45
Size (KB)  :  350 KB
DSC_6267.JPG
4/3/2556 9:44:49
Size (KB)  :  310 KB
DSC_6268.JPG
4/3/2556 9:44:54
Size (KB)  :  329 KB
DSC_6269.JPG
4/3/2556 9:44:58
Size (KB)  :  335 KB
DSC_6270.JPG
4/3/2556 9:45:03
Size (KB)  :  334 KB
DSC_6271.JPG
4/3/2556 9:45:08
Size (KB)  :  327 KB
DSC_6272.JPG
4/3/2556 9:45:12
Size (KB)  :  345 KB
DSC_6273.JPG
4/3/2556 9:45:17
Size (KB)  :  332 KB
DSC_6274.JPG
4/3/2556 9:45:22
Size (KB)  :  337 KB
DSC_6275.JPG
4/3/2556 9:45:26
Size (KB)  :  337 KB
DSC_6278.JPG
4/3/2556 9:45:40
Size (KB)  :  339 KB
DSC_6279.JPG
4/3/2556 9:45:45
Size (KB)  :  348 KB
DSC_6281.JPG
4/3/2556 9:45:53
Size (KB)  :  366 KB
DSC_6282.JPG
4/3/2556 9:45:58
Size (KB)  :  366 KB
DSC_6283.JPG
4/3/2556 9:46:03
Size (KB)  :  375 KB
DSC_6284.JPG
4/3/2556 9:46:08
Size (KB)  :  366 KB
DSC_6285.JPG
4/3/2556 9:46:13
Size (KB)  :  370 KB
DSC_6287.JPG
4/3/2556 9:46:22
Size (KB)  :  347 KB
DSC_6288.JPG
4/3/2556 9:46:27
Size (KB)  :  367 KB
DSC_6289.JPG
4/3/2556 9:46:32
Size (KB)  :  369 KB
DSC_6290.JPG
4/3/2556 9:46:36
Size (KB)  :  346 KB
DSC_6291.JPG
4/3/2556 9:46:41
Size (KB)  :  328 KB
DSC_6292.JPG
4/3/2556 9:46:45
Size (KB)  :  335 KB
DSC_6293.JPG
4/3/2556 9:46:50
Size (KB)  :  328 KB
DSC_6294.JPG
4/3/2556 9:46:54
Size (KB)  :  362 KB
DSC_6295.JPG
4/3/2556 9:46:59
Size (KB)  :  368 KB
DSC_6296.JPG
4/3/2556 9:47:03
Size (KB)  :  363 KB
DSC_6297.JPG
4/3/2556 9:47:08
Size (KB)  :  391 KB
DSC_6298.JPG
4/3/2556 9:47:13
Size (KB)  :  392 KB
DSC_6299.JPG
4/3/2556 9:47:18
Size (KB)  :  393 KB
DSC_6300.JPG
4/3/2556 9:47:22
Size (KB)  :  357 KB
DSC_6301.JPG
4/3/2556 9:47:26
Size (KB)  :  338 KB
DSC_6303.JPG
4/3/2556 9:47:31
Size (KB)  :  383 KB
DSC_6304.JPG
4/3/2556 9:47:36
Size (KB)  :  388 KB
DSC_6305.JPG
4/3/2556 9:47:40
Size (KB)  :  389 KB
DSC_6306.JPG
4/3/2556 9:47:45
Size (KB)  :  394 KB
DSC_6307.JPG
4/3/2556 9:47:50
Size (KB)  :  384 KB
DSC_6308.JPG
4/3/2556 9:47:54
Size (KB)  :  397 KB
DSC_6309.JPG
4/3/2556 9:47:59
Size (KB)  :  394 KB
DSC_6310.JPG
4/3/2556 9:48:03
Size (KB)  :  385 KB
DSC_6311.JPG
4/3/2556 9:48:08
Size (KB)  :  399 KB
DSC_6312.JPG
4/3/2556 9:48:13
Size (KB)  :  402 KB
DSC_6313.JPG
4/3/2556 9:48:17
Size (KB)  :  350 KB
DSC_6314.JPG
4/3/2556 9:48:22
Size (KB)  :  348 KB
DSC_6315.JPG
4/3/2556 9:48:26
Size (KB)  :  325 KB
DSC_6316.JPG
4/3/2556 9:48:31
Size (KB)  :  334 KB
DSC_6317.JPG
4/3/2556 9:48:35
Size (KB)  :  314 KB