มก. เปิด เว็บไซต์ “ไตรย” ตำรับยา ตำราไทย
 
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสร์ และตัวแทนจากาบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นตัวฐานข้อมูลและเว็บไซต์ “ตำรับยา ตำราไทย” หรือ “ไตรย” (Thai Herbal Repository Access Initiative – THRAI) เป็นแหล่งข้อมูลตำรายาที่ได้รวบรวมจากบัญชีโบราณ ซึ่งอยู่ในรูปของสมุดข่อย และใบลาน ตลอดจนตำราเก่าแก่ โดยทีมงานนักวิจัยด้านสมุนไพรและนักภาษาศาสตร์ ร่วมกันคัดลอก ซ่อมแซม ตำรายาไทยแล้วนำมาเรียบเรียงจากภาษาโบราณเป็นภาษาปัจจุบันให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยหน่วยเคมีสารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้ดำเนินการและเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปสืบค้นความรู้ได้ที่ http://thrai.sci.ku.ac.th หรือ ติดต่อคุณสุดารัตน์ 0 2562 5555 ต่อ 2192

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]