วันรำลึกถึงรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ชมรม มก. อาวุโส และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันรำลึกถึงรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489”

กิจกรรมประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร นอกจากนี้ ยังมีการบอกกล่าวเล่าเรื่องความเป็นมาของการจัดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุขสถาน การอ่านทำนองเสนาะ “รัชกาลที่ 8” โดย ศาสตราจารย์ เพ็ญศรี กาญจโนมัย การเสวนาเรื่อง “สืบสานทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน” ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ข้าวกับพระมหากษัตริย์ไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา เป็นผู้ดำเนินรายการ

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าวในแปลงนาหลังตึกขาว ซึ่งปัจจุบันคือตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร เหตุการณ์ในวันนั้นจึงนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ต้องจารึกไว้ประวัติศาสตร์การเกษตรของไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดไป

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]