โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ”
 

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ"แก่เจ้าหน้าที่ระดับกลางและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหา ความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวน 19 คน จาก 18 ประเทศ อาทิ โคลัมเบีย อียิปต์ ฟิจิ กาบอง จอร์แดน อินโดนีเชีย ลาว เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกา ติมอร์ เป็นต้น ซึ่งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดอบรมวันที่ 8 – 23 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]