“วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี”
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีวางพวงมาลาคารวะสามบูรพาจารย์และพิธีรดน้ำบูรพาจารย์อาวุโส เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]