งานเชิดชูเกียรติ "เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10" และบุคลากร นิสิต ผู้สร้างชื่อเสียง

 

 

 

ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 10 นิสิตเก่า มก. ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง  และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จำนวน 17 ท่าน อาทิ นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายชาติชาย ทิพย์สุนารี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นอกจากนี้ยังเชิดชูเกียรติหน่วยงานและนิสิตเก่า มก.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 4 ท่าน หน่วยงาน บุคลากร และนิสิตผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ฯ จำนวน 63 ท่าน อาทิ โค้ชเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย  ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนิสิตนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมโซฟิเทล  เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]