ข่าวสมัครงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ Acrobat File
  - งานประชาสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา
   
   
ข่าวสมัครงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ Acrobat File
  - มก. รับสมัครนักวิจัย ป.เอก 18 ตุลาคม 2553
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครพนักงานขาย 13 ตุลาคม 2553
  - มก. รับสมัครนักวิจัย ป.โท 13 ตุลาคม 2553
  - มก. รับสมัครงานหลายอัตรา 12 พฤษภาคม 2553
  - มก. รับสมัครนักวิชาการโสตฯ 7 พฤษภาคม 2553
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครพนักงาน 23 อัตรา 9 เมษายน 2553
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครงาน 1 อัตรา 12 มกราคม 2553
  - สำนักหอสมุด มก. รับสมัครงาน 3 อัตรา 11 มกราคม 2553
   
ข่าวสมัครงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ Acrobat File
  - มก. เปิดรับสมัครงาน 27 พฤศจิกายน 2552
  - มก. เปิดรับสมัครงาน 23 พฤศจิกายน 2552
  - มก. เปิดรับสมัครงาน 16 พฤศจิกายน 2552
  - มก. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 พฤศจิกายน 2552
  - มก. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา 21 ตุลาคม 2552
  - รับสมัครงาน ฝ่ายฝึกอบรม ม.เกษตรฯ 6 ตุลาคม 2552
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. เปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา 14 กันยายน 2552
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงาน 11 กันยายน 2552
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. รับสมัครพนักงาน 4 กันยายน 2552
  - มก. เปิดรับสมัครงานหมายตำแหน่ง 28 สิงหาคม 2552
  - มก. เปิดรับสมัครงานหมายตำแหน่ง 26 สิงหาคม 2552
  - คณะเศรษฐศาสตร์ มก. เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา 20 สิงหาคม 2552
  - มก. รับสมัครพนักงาน 4 สิงหาคม 2552
  - มก. เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง 15 กรกฎาคม 2552
  - มก. เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง 25 มิถุนายน 2552
  - มก. เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง 24 มิถุนายน 2552
  - มก. รับสมัครงานหลายอัตรา 16 มิถุนายน 2552
  - มก. เปิดรับอาจารย์ 12 มิถุนายน 2552
  - ศูนย์หนังสือ มก. ขยายเวลารับสมัครพนักงาน 12 มิถุนายน 2552
  - มก. เปิดรับอาจารย์ 9 มิถนายน 2552
  - มก. เปิดรับอาจารย์ 27 พฤษภาคม 2552
  - มก. รับสมัครงานหลายอัตรา 21 พฤษภาคม 2552
   
   
ข่าวสมัครงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
  - มก. รับสมัครงานหลายอัตรา Acrobat 27 พฤศจิกายน 2551
  - มก. รับสมัครงานหลายอัตรา Acrobat 24 พฤศจิกายน 2551
  - มก. รับสมัครงาน 2 อัตรา Acrobat 18 พฤศจิกายน 2551
  - มก. รับสมัครงาน หลายอัตรา Acrobat 18 พฤศจิกายน 2551
  - สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ มก. รับเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา Acrobat 14 พฤศจิกายน 2551
  - มก. รับสมัครงาน 3 อัตรา Acrobat 10 พฤศจิกายน 2551
  - มก. รับสมัครงาน 2 อัตรา Acrobat 5 พฤศจิกายน 2551
  - มก. รับสมัครงานหลายอัตรา Acrobat 3 พฤศจิกายน 2551
  - มก. รับสมัครอาจารย์ Acrobat 3 พฤศจิกายน 2551
  - มก. รับสมัครอาจารย์ Acrobat 21 ตุลาคม 2551
  - มก. รับสมัครงาน 2 อัตรา Acrobat 21 ตุลาคม 2551
  - มก. รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา Acrobat 16 ตุลาคม 2551
  - มก. รับสมัครอาจารย์ Acrobat 2 ตุลาคม 2551
  - มก. รับสมัครงานหลายอัตรา Acrobat 22 กันยายน 2551
  - ตำแหน่งงานว่างใน มก. Acrobat 16 กันยายน 2551
  - ตำแหน่งงานว่างใน มก. Acrobat 12 กันยายน 2551
  - ตำแหน่งงานว่างใน มก. Acrobat 10 กันยายน 2551
  - ตำแหน่งงานว่างใน มก. Acrobat 26 สิงหาคม 2551
  - มก. รับสมัครอาจารย์ Acrobat 27 สิงหาคม 2551
  - มก. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา Acrobat 28 สิงหาคม 2551
  - มก. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา Acrobat 19 สิงหาคม 2551
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat 15 สิงหาคม 2551
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat 14 สิงหาคม 2551
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat 10 กรกฎาคม 2551
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat 30 มิถุนายน 2551
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat 24 มิถุนายน 2551
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat 18 มิถุนายน 2551
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat 6 มิถุนายน 2551
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat
  - มก. รับสมัครงานหลายอัตรา Acrobat
  - มก.รับสมัครงาน Acrobat
  - มก.รับสมัครงานหลายตำแหน่ง Acrobat
  - มก.รับสมัครงานนักวิจัย Acrobat
  - มก. รับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว Acrobat
  - มก. เปิดตำแหน่งว่างหลายอัตรา Acrobat
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat
  - ตำแหน่งงานว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Acrobat
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครงาน Acrobat
  - คณะเศรษฐศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์ Acrobat
  - คณะเกษตร มก. รับสมัครพนักงาน Acrobat
 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐
  - กองแผนงาน มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว Acrobat
  - รับสมัครผู้จัดการศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. Acrobat
  - มก. รับสมัครงานหลายอัตรา Acrobat
  - มก. รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี Acrobat
  - กองยานพาหนะคารและสถานที่ มก . เปิดรับพนักงานธุรการ Acrobat
  - กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. รับสมัครงาน Acrobat
  - อุตสาหกรรมเกษตร มก. รับสมัครงาน Acrobat
  - อุตสาหกรรมเกษตร มก. รับสมัครงาน Acrobat
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์ Acrobat
  - หน่วยธุรกิจทดลอง KU-GREEN มก. สมัครพนักงาน Acrobat
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. รับสมัครงาน Acrobat
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครอาจารย์ Acrobat
  - คณะวนศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Acrobat
  - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว Acrobat
  - สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน Acrobat
  - มก. รับสมัครพนักงานขับรถ Acrobat
  - มก. รับสมัครอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร Acrobat
  - คณะเศรษฐศาสตร์ มก. รับสมัครงาน , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. รับสมัครพนักงาน Acrobat
  - มก.รับสมัครพนักงาน Acrobat
  - มก. กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการเกษตร Acrobat
  - มก. รับสมัครพนักงาน Acrobat
  - สำนักหอสมุด มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย Acrobat
  - ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย Acrobat
  - รับสมัคร พนักงานการเงิน และบัญชี Acrobat
  - รับสมัคร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ Acrobat
  - รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือ Acrobat
>>>>>>
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์ Acrobat
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครพนักงาน Acrobat
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว Acrobat
  - ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. รับสมัครอาจารย์ Acrobat
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. รับสมัครพนักงาน Acrobat
  - ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว Acrobat
  - โครงการ “English Writing Center “ รับสมัครชาวต่างชาติ Acrobat
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก.รับสมัครพนักงาน Acrobat
  - สำนักงานทรัพย์สิน มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว Acrobat
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.รับสมัครอาจารย์ Acrobat
  - สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.รับสมัครพนักงาน Acrobat
  - สภาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มก.รับสมัครพนักงาน Acrobat
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.รับสมัครพนักงาน Acrobat
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว Acrobat
  - หน่วยตรวจสอบภายใน มก.รับสมัครงาน Acrobat
  - คณะสังคมศาสตร์ มก.์ รับสมัครอาจารย์ิ Acrobat
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก.รับสมัคร อาจารย์ Acrobat
  - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก.รับสมัครพนักงาน
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.รับสมัครพนักงาน
  - งานประชาสัมพันธ์ มก. รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ Acrobat
  - สถาบันขงจื้อ คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงาน
  - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.รับสมัครพนักงาน
  - ศูนย์หนังสือ มก.รับสมัครงาน
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.รับสมัครพนักงาน
  - ม.เกษตร รับสมัครข้าราชการ
  - ม.เกษตร รับสมัครอาจารย์
  - คณะเศรษฐศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงาน
  - สำนักทรัพย์สิน มก. รับสมัครพนักงาน
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงาน
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. รับสมัครพนักงาน
  - ศูนย์วิทยาการด้านนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มก.(KU-FIRST) รับสมัครพนักงาน
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครพนักงาน
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงาน
  - มก.รับสมัครอาจารย์
  - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์
  - สำนักหอสมุด มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - สถาบันวิจัยฯ มก. รับสมัครพนักงาน
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงาน
  - มก. เปิดรับอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส Acrobat
  - KU-GREEN รับสมัครพนักงาน
  - สหกรณ์ มก. รับสมัครเจ้าหน้าที่
  - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก.รับสมัครอาจารย์
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - สถาบันวิจัยฯ มก. รับสมัครพนักงาน
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก.รับสมัครอาจารย์
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว
  - คณะสังคมศาสตร์ มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.รับสมัครอาจารย์
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครพนักงาน
  - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. รับสมัครพนักงาน
  - วิศวะ มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์
  - วิศวะ มก. กำแพงแสน รับสมัครอาจารย์
  - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. รับสมัครพนักงาน
  - ศูนย์หนังสือ มก.รับสมัครพนักงาน
  - ร้านสหกรณ์มก. รับสมัครเจ้าหน้าที่
  - สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับสมัครนักวิจัย
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับพนักงาน
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขยายเวลารับสมัครพนักงาน
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครเจ้าหน้าที่
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - สำนักงานทรัพย์สิน มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - คณะเศรษฐศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. รับสมัครนักวิจัย
  - คณะวนศาสตร์ มก.รับสมัครอาจารย์
  - คณะอุตสาหกรรม มก. รับสมัครอาจารย์
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก.รับสมัครอาจารย์
  - กองวิเทศสัมพันธ์ มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. รับสมัครพนักงาน
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์
  - มก.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - สำนักการกีฬา มก. ขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - ศูยน์หนังสือ มก.รับสมัครพนักงาน
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - คณะวนศาสตร์ มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - สำนักงานทรัพย์สิน มก. ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - วิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - วิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - สำนักการกีฬา มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - วิศวกรรมศาสตร์ มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - คณะวนศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรฯ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร “อาจารย์”
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร “นักวิชาการศึกษา”
  - ร้านสหกรณ์ รับสมัคร “เจ้าหน้าที่”
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.รับพนักงานการตลาด
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร “นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานโสตทัศนศึกษา และช่างเทคนิค”
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร “พนักงานขับรถ”
  - มก. รับสมัคร “พนักงานโสตทัศนศึกษา”
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร “เจ้าหน้าที่วิจัย”
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัคร “เจ้าหน้าที่”
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. รับสมัคร “เจ้าหน้าที่”
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร “พนักงานมหาวิทยาลัย”
  - มก. รับสมัครยาม 12 อัตรา
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร “นักวิชาการโสตทัศนศึกษา”
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร “เจ้าหน้าที่”
  - คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร รับสมัคร “อาจารย์”
  - ม.เกษตรฯ รับ “อาจารย์”
  - ม.เกษตรฯ รับ “เจ้าหน้าที่วิจัย”
  - สำนักการกีฬา้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก Acrobat
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร“เจ้าหน้าที่ร้านสหกรณ์”
  - ขยายเวลารับสมัครนักประชาสัมพันธ์
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร“พนักงานธุรการ”
  - ม.เกษตรฯ รับสมัคร “อาจารย์และพนักงานขับรถยนต์”
  - ร้านสหกรณ์ มก.รับสมัคร “เจ้าหน้าที่”ี
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. รับ “พนักงานการตลาด”ี
  - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. รับพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง
  - สำนักการกีฬา มก.รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง
  - คณะบริหารธุรกิจ มก. รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง
  - สำนักทะเบียนและประมวลผล มก. รับ “นักวิชาการเงินและบัญชี”
  - ร้านสหกรณ์ มก.รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง
  - สำนักทะเบียนฯ มก. รับพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  - คณะสังคมศาสตร์ รับสมัคร “อาจารย์”
  - ม.เกษตรฯ รับ “นักวิชาการโสตทัศนศึกษา”
  - ม.เกษตรฯ รับ “นักกิจการนักศึกษา”
  - ม.เกษตรฯ รับ “พนักงานคอมพิวเตอร์”
  - ม.เกษตรฯ รับ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”
  - รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์
  - ม.เกษตร รับ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับเจ้าหน้าที่ 11 อัตรา
  - มก. รับ “นักวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์”
  - มก. รับ “พนักงานโสตทัศนศึกษา”
  - มก. รับ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”
  - คณะเกษตร มก. รับพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับ “อาจารย์”
  - คณะวิทยาศาสตร์ มก. รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.รับสมัคร “นายช่างเทคนิค”
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ
  - คณะสังคมศาสตร์ มก.รับสมัคร “อาจารย์”
  - คณะวิทยาศาสตร์ มก. รับครู 1 อัตรา
  - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มก. รับสมัคร “พนักงานขับรถ”
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. รับสมัคร “พนักงานบัญชี”
  - คณะวนศาสตร์ มก. รับลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับ “นายช่างเทคนิค”
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัคร “อาจารย์ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา”
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับ “พนักงานธุรการ”
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับสมัคร “อาจารย์
  - กองบริการการศึกษา มก.รับสมัคร “เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์”
  - สำนักหอสมุด มก.รับสมัคร นักเอกสารสนเทศ
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัคร ครู และนักวิชาการเงินและบัญชี
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครพนักงาน
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  - คณะเกษตร มก.รับนักวิชาการ 1 อัตรา
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา
  - คณะเศรษฐศาสตร์ มก. รับ “หัวหน้าสำนักงานโครงการ”
  - สำนักงานทรัพย์สิน มก. รับลูกจ้างชั่วคราว
  - ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
  - หน่วยตรวจสอบภายใน มก. รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา
  - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. รับ “นักวิชาการคอมพิวเตอร์”
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับ ครู, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, นายช่างเทคนิค และคนงาน
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับนักวิชาการศึกษา
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับนักวิชาการเงินและบัญชี
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  - ศูนย์วิชาบูรณาการ มก. รับ นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงาน
  - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างโครงการหลายอัตรา
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับ “อาจารย์”
  - กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. รับ “พนักงานขับรถยนต์ ยาม และคนงาน”
  - คณะสังคมศาสตร์ มก.รับ “อาจารย์”
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับ “นักวิชาการเงินและบัญชี”
  - คณะบริหารธุรกิจ มก. รับ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและพนักงานขับรถยนต์”
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. รับ “พนักงานบรรจุผลิตภัณฑ์นม”
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก.รับ “อาจารย์”
  - คณะสังคมศาสตร์ มก.รับ “พนักงานห้องสมุด”
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับ “อาจารย์”
  - คณะวิทยาศาสตร์ มก. รับ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กำแพงแสน รับ “นายช่างเทคนิค”
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับ “วิศวกรและนักวิชาการ”
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับ “นักวิชาการเงินและบัญชี”
  - ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. รับ “พนักงานการตลาดและบัญชี”
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. รับ “อาจารย์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”
  - คณะวิทยาศาสตร์ มก. รับ “นักวิทยาศาสตร์”
  -สำนักงานทรัพย์สิน มก. รับ “นักวิชาการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและพนักงานโสตทัศนศึกษา”
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. รับ “ช่างเครื่องยนต์”
  - คณะอุตสาหกรรม มก. รับ “ช่างเทคนิค”
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี”
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”
  - กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ รับ “ยามและคนงาน”
  - คณะวิทยาศาสตร์ มก. รับ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับ “พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์”
  - กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. รับ “พนักงานขับรถยนต์”
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับ “พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์”
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับ “อาจารย์ชาวต่างประเทศ”
  - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. รับ “วิศวกร , นักวิชาการคอมพิวเตอร์”
  - ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มก. รับ “ช่างเขียนแบบ” 1 อัตรา
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับ “เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์” 1 อัตรา
  - คณะเกษตร มก. รับ “อาจารย์” 1 อัตรา
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับ “อาจารย์” 1 อัตรา
  - สถาบันวิจัยฯ มก. รับ “เจ้าหน้าที่วิจัย” 1 อัตรา
  - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. รับ “คนสวน” 1 อัตรา
  - สถาบันวิจัยฯ มก. รับ “นักวิชาการเงินและบัญชี” 1 อัตรา
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับ “พนักงานห้องสมุด”
  - ศูนย์หนังสือ มก. รับเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับอาจารย์ 1 อัตรา
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก.รับอาจารย์ 4 อัตรา
ข่าวสมัครงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
  - หน่วยตรวจสอบภายใน มก. รับ “เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน” 2 อัตรา
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับ “อาจารย์”
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับ “อาจารย์” 2 อัตรา
  - สำนักประชาสัมพันธ์ ม.เกษตรฯ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา  
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.รับ “อาจารย์” 3 อัตรา
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.รับ “อาจารย์” 1 อัตรา
  - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. รับ “นักวิชาการคอมพิวเตอร์” 1 อัตรา
  - สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ขยายเวลารับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา
  - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.รับ “ นักวิชาการเงินและบัญชี ”
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.รับ “เจ้าหน้าที่บุคคล”
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.รับ “ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ”
  - คณะมนุษยศาสตร์ มก.รับอาจารย์ 1 อัตรา
  - คณะสังคมศาสตร์ มก. รับอาจารย์ 1 อัตรา
DownLoad Acrobat