ม.เกษตรฯ เชิญชวนบริจาคโลหิต

4
     คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในปี 2548 เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล ต่าง ๆ โดยจะจัดทุกระยะ 3 เดือน ตลอดปี 2548 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2548
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2548
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2548
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ธันวาคม 2548
จึงขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ บุคลากร มก. ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ตามวันเลา และสถานที่ดังกล่าว

[Back]