ม.เกษตรศาสตร์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

      คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด“การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล” ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ เมเจอร์โบว์รัชโยธิน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน เพื่อสมทบทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และเส้นทางเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านพรรณไม้ ระบบนิเวศ และพักผ่อนหย่อนใจแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อได้ที่ อาจารย์ดำรง ศรีพระราม รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกิจการพิเศษ คณะวนศาสตร์ โทร. 0-2579-0170

 
[Back]