สมาคมนิสิตเก่า มก. จัดแข่งขัน “นนทรี Family Rally’48”

      สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันแรลลี่ “นนทรี Family Rally’48” ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2548 เส้นทาง กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ออกสตาร์ทที่หน้าหอประชุมใหญ่ เวลา 07.30 น. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันคันละ 3,500 บาท

     ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 0-2579-2419 , 0-2579-3485

 
[Back]