ม.เกษตร จำหน่ายวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดจำหน่ายวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โคมไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด

     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทรศัพท์ 0-2579-5578, 0-2579-0113 ต่อ 1679, 1383 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2548

 
[Back]