ม.เกษตร จัดสอบราคาจ้าง

      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาด

     ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองเสนอราคาได้ที่งานคลังและพัสดุ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2579-5578, 0-2579-0113 ต่อ 1759, 1679 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2548

 
[Back]