คณะวนศาสตร์ มก. เชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต

      คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3 เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยตาม โรงพยาบาลต่าง ๆ ในวันที่ 16 กันยายน 2548 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์

     จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2579-0170

 
[Back]