ขอเชิญชม มนุษยศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 1
“เทิดไท้บารมีจักรีวงศ์”

      ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ร่วมชมการแสดงดนตรี มนุษยศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 1 “เทิดไท้บารมีจักรีวงศ์” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานดนตรี 5 วง 3 สไตล์ ได้แก่ ดนตรีไทย ประกอบด้วย วงมโหรีเครื่องคู่ และวงเครื่องสายไทยเครื่องคู่ ดนตรีจีน ได้แก่วงไหมและไผ่ ชุดจากไทรโยคสู่แยงซี ดนตรีตะวันตก ได้แก่ วง Kasetsart university Symphony Orchestra และวง Kasetsart university Wind Symphony

     จัดการแสดงเพียง 1 รอบ โดยไม่เสียบัตรค่าเข้าชม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2548 เวลา 18.30 – 20.00 น. ณ โรงละคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดและสำรอง ที่นั่งได้ ที่ โทร. 0-2942-8890-2 ต่อ 100,111

 
[Back]