สถาบันภาษาศาสตร์ฯ มก.
จัดโครงการวัฒนธรรมศึกษา “ตามรอยบาทพระพุทธเจ้า”

 

     สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการวัฒนธรรมศึกษา “ตามรอยบาทพระพุทธเจ้า” ณ สังเวชนียสถานอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2548 ชมสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมศึกษาวัฒนธรรมตามรอยบาทพระพุทธเจ้า อาทิ วัดเวฬุวันมหาวิหารปฐมสังฆาราม , นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ , ลุ่มแม่น้ำ เนรัญชรา , สังเวชนียสถานแดนปรินิพาน ณ สาลวโนทยาน , มกุฎพันธนเจดีย์ ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 48,000 บาท

     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันภาษาศาสตร์และ วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2548 โทรศัพท์ 0-2942-8788-9 , 0-2942-8200 ต่อ 1145

 
[Back]