นิสิตวนศาสตร์ มก. รวมใจวิ่ง 12 กม. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

     สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “วนศาสตร์วิ่ง 12 กิโลเมตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 73 พรรษา” ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2548 เวลา 05.00 – 09.00 น. ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาศึกษาใหม่ของคณะวนศาสตร์ จะมาร่วมพลังรวมใจกันวิ่งประเพณีทดสอบความพร้อมทางร่างกายและจิตใจเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาววนศาสตร์ โดยจะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา 05.00 น. ณ หน้าที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
[Back]